KE foto1 maja będziemy świętować 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W tym czasie nasz kraj zmienił się nie do poznania. Skok cywilizacyjny, który dokonał się na przestrzeni lat 2004-2019, ułatwiły miliardy złotych pozyskanych z budżetu wspólnoty. Dla Gliwic był to czas wielkich inwestycji, które – dosłownie i w przenośni – wprowadziły miasto w XXI wiek.

 

Na terenie miasta zrealizowano do tej pory 1295 projektów ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej (dane na koniec marca br.). Kwota dofinansowania pozyskanego przez samorząd wyniosła łącznie ok. 1,2 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca to blisko 6,4 tys. zł.

Europejskie dotacje wsparły zwłaszcza realizację wielu ważnych przedsięwzięć drogowych. Z pieniędzy z Brukseli przebudowany został przez miasto m.in. fragment drogi krajowej nr 88 od cmentarza Centralnego do granicy Gliwic z Kleszczowem oraz wiadukt nad linią kolejową.

Dynamiczny rozwój miasta i rosnący ruch lokalny zadecydowały o budowie obwodnicy Gliwic. W pierwszej kolejności zrealizowano fragment obwodnicy zachodniej. Przebudowano ul. Okulickiego i wybudowano odcinek drogi od ul. Andersa do ul. Sowińskiego. Miasto pozyskało na ten cel 4 mln zł z Unii. Obecnie trwa budowa kolejnej części zachodniego ringu Gliwic. Na realizację odcinka od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej miasto otrzymało maksymalne, 85% dofinansowanie z budżetu wspólnoty.

Dzięki szerokiemu strumieniowi unijnych pieniędzy w Gliwicach zmodernizowano sygnalizacje świetlne i wprowadzono inteligentny system sterowania ruchem ulicznym (ITS). Pozwala on kierowcom płynniej i szybciej poruszać się po mieście, a w razie potrzeby sprawniej znaleźć miejsce parkingowe.

Ogromne środki, które przyczyniają się do rozwoju Gliwic, pozyskiwały z Unii Europejskiej także inne podmioty. Tym sposobem na terenie miasta powstały gliwickie odcinki autostrad A1 i A4 wraz z największym w Polsce, trzypoziomowym węzłem autostradowym Gliwice Sośnica (na zdjęciu powyżej). Realizacja tych inwestycji prze GDDKiA była możliwa dzięki wieloletnim staraniom gliwickiego samorządu.

Miasto Gliwice w porozumieniu z samorządem województwa śląskiego zrealizowało również „średnicówkę”, czyli Drogową Trasę Średnicową. Obok autostrad A4 i A1 jest ona najważniejszą arterią w górnośląskiej konurbacji. Łączy Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice. Budowa śródmiejskiego odcinka DTŚ kosztem ponad 945 mln zł została dofinansowana przez UE na kwotę 443mln zł.

Gliwice to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych w kraju. Stacja Gliwice obsługuje rocznie ponad 2 mln pasażerów, a od grudnia 2015 r. kursuje z niej do Warszawy i Trójmiasta najszybszy polski pociąg – Pendolino. Gliwicki dworzec, zmodernizowany i wyremontowany przez PKP SA ze środków pozyskanych w Brukseli, jest obecnie obiektem klasy Premium.

W bezpośrednim sąsiedztwie gliwickiego dworca rozpocznie się wkrótce realizacja wielkiej inwestycji miasta – Zachodniej Bramy Metropolii Silesia, czyli dużego centrum przesiadkowego. Skupi ono wszystkie środki transportu miejskiego w jednym miejscu, podniesie standard obsługi i usprawni przemieszczanie się podróżnych. Miasto Gliwice złożyło już wniosek umożliwiający zdobycie wielomilionowej dotacji z Unii Europejskiej na realizację tego przedsięwzięcia. Chodzi o kwotę ok. 130 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wiele wskazuje też na to, że już niebawem na gliwickie ulice będą mogły wyjechać elektryczne autobusy! PKM planuje wybudowanie specjalnych stacji ładowania, stara się również o unijne dofinansowanie na zakup 10 ekologicznych, zeroemisyjnych elektrobusów. Wniosek trafił już do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Jeśli zostanie pozytywnie rozpatrzony, PKM może uzyskać 85% dofinansowania na realizację wartej 32 mln zł inwestycji.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.