contentmap_plugin

way 1694101 960 720Wojewoda lubuski Władysław Dajczak podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowy ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim.

Wojewoda podkreślił, że służby dołożyły wszelkich starań, aby decyzję wydać w jak najkrótszym terminie. Wymagało to oceny 24 tomów projektu budowlanego, projektów podziału nieruchomości, załączonych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń. Dodał, że decyzję wydano w 49 dniu. Uzyskanie jej w tym terminie pozwoli na skorzystanie ze środków unijnych.

- To niezmiernie ważna inwestycja dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz regionu. Cieszę się ogromnie, że udało się wydać decyzję do końca roku, aby inwestycja była realizowana i miasto pozyskało pieniądze - mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Prezydent Gorzowa Wlkp. złożył 10 listopada 2016 roku wniosek o zezwolenie na realizację tej inwestycji drogowej. Wniosek prezydenta został uwzględniony w całym zakresie. Organ ustalił, że przedstawione przez zarządcę drogi zamierzenie budowlane spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach.

Wojewoda lubuski zezwolił na:
- rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej 132 (ul. Kostrzyńska) o długości ponad 3 km w tym odcinka dwujezdniowego o długości 620 m w istniejącym układzie,
- rozbudowę dróg podporządkowanych,
- budowę drogi gminnej,
- rozbiórkę i budowę wiaduktu nad linią kolejową,
- budowę ścieżek rowerowych,
- przebudowę torowiska tramwajowego,
- przebudowę pozostałych dróg publicznych krzyżujących się z ul. Kostrzyńską.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.