IMG 0492Zakończył się pierwszy etap remontu ul. Sienkiewicza, od ul. Marii Skłodowskiej-Curie do ul. Mickiewicza. Przebudowa odbywa się w kilku etapach. Pierwszy zakończony fragment obejmuje część ulicy od Alei 23 Stycznia do ulicy Mickiewicza.

 

Inwestycja była kompleksowa. Nawierzchnia została wykonana z kostki kamiennej, aby zachować historyczny charakter ulicy. Zyskała także nowe oświetlenie. Przebudowane zostało również odwodnienie i infrastruktura podziemna.

 

– Zadbaliśmy o estetykę tej ulicy. Na wiosnę chcielibyśmy aby znalazło się tutaj więcej zieleni, czy to w donicach, czy na skwerku w pobliżu skrzyżowania z ul. Mickiewicza – mówił w trakcie konferencji prezydent Maciej Glamowski.

– To był najtrudniejszy odcinek ul. Sienkiewicza. To co znaleźliśmy pod ziemią w pewnym sensie nas zaskoczyło. Samych podłączeń rynien mieliśmy bardzo dużo. Większość z tych rzeczy wykonywaliśmy ręcznie i w trakcie remontu potrzebne były korekty projektu. To jeden z najstarszych fragmentów naszego miasta, dlatego wiele z tych elementów które znajdowały się pod ziemią, nie były ujęte w żadnym planie – podkreślała dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Sylwia Łazarczyk.

Rozpoczął się już także remont drugiego odcinka od ul. Sikorskiego do bramy więzienia. Prowadzone tam będą roboty rozbiórkowe, przebudowa sieci uzbrojenia podziemnego oraz budowa odwodnienia ulicy. Autobusy komunikacji miejskiej kursują po nowej trasie objazdowej. Przywrócono również kursowanie autobusów przez al. 23 Stycznia.

Całkowita wartość wszystkich etapów tego projektu to 8,4 mln zł. Jest on współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Źródło: UM Grudziądz

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.