Spis treści

Politechnika Wrocławska sprawdzała w swoich badaniach trzy rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na bazie asfaltu modyfikowanego gumą, tj.: SMA, SAMI, asfalt lany. Ponadto badaniem objęto hałas emitowany na tych nawierzchniach. Na podstawie dokonanych pomiarów stwierdzono redukcję hałasu średnio o 3-4 dB.

- Właśnie możliwość redukcji hałasu komunikacyjnego stała się istotnym powodem zainteresowania polskiego drogownictwa mieszankami mineralno-asfaltowymi z asfaltem modyfikowanym gumą – tak prof. Dariusz Sybilski, honorowy członek PSWNA, umotywował potrzebę zajęcia się tą technologią w odrębnie poświęconym jej seminarium Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Poza poprawionymi parametrami technicznymi ten aspekt wróży mieszankom z gumy przyszłość na naszych drogach. Co prawda mają one wyższy tzw. koszt początkowy, ale w perspektywie czasu eksploatacji inwestycji drogowej ten nakład się opłaca.

- Stosując asfalty modyfikowane gumą obniża się wykorzystanie tradycyjnych mieszanek bitumicznych aż o 35 procent – podkreśla dr Jorge Sousa, prezydent Stowarzyszenia Nawierzchni Gumowych USA. Wśród państw świata największą popularność asfalty modyfikowane gumą zyskały w Portugalii, Chinach i Brazylii. Właśnie aspekt obniżenia hałasu komunikacyjnego dał portugalskim ekologom argument za naciskaniem na władze państwowe i administrację drogową, by w ta technologia stała się wiodącą. Natomiast w Brazylii zarządzeniem gubernatora Rio de Janeiro tę technologię wprowadzono jako obowiązkową dla budowanych i przebudowywanych odcinków dróg o długości powyżej 20 km. Z kolei w Chinach stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym gumą wpisano w energetyczną politykę państwa.

Generalnie upowszechnienie mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym gumą natrafia na opór lobby przemysłu naftowego. W Polsce dodatkową przeszkodę upatruje się w przemyśle cementowym, który zużyte opony samochodowe wykorzystuje jako źródło energii. Inną barierą są zamówienia publiczne, w których zamawiający nie może jednoznacznie określać i wskazywać danej technologii. Zmiany w podejściu do stosowanych drogowych technologii będą jednak następowały – wymuszą je potrzeby ochrony środowiska i oszczędzania zasobów surowców naturalnych oraz konieczność zapewnienia ludziom jakości życia w otoczeniu dróg. Decydujące staną się też aspekty ekonomiczne wynikające ze stosunku nakładów finansowych ponoszonych na utrzymanie dróg trwalszych i odporniejszych na zniszczenia.

***

W XXVI Seminarium Technicznym PSWNA udział wzięli zagraniczni goście: Jean Louis Marchand - prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych – EAPA, dr Jorge Sousa - prezydent Stowarzyszenia Nawierzchni Gumowych USA oraz George Way (USA), prof. Serji Amirkhanian z Clemson University (USA), Thorsten Nordgren reprezentujący Szwedzką Administrację Drogową, Patrik Malmberg (SVEVIA, Szwecja), Rudolf Barth (TPA, Niemcy), dr Jan Kudrna z Brno University (Czechy).

Dariusz Słotwiński i Andrzej Wyszyński Jean Louis Marchand i Dariusz Słotwiński
Jan Kudrna z Brno University (Czechy) Jorge Sousa

AS

Podczas Walnego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, które miało miejsce 21 marca br. (w przeddzień XXVI Seminarium Technicznego PSWNA), odbyły się wybory nowego prezesa oraz wybory uzupełniające do zarządu tej organizacji. Dotychczasowy prezes – Dariusz Słotwiński (Strabag Sp. z o.o.)  – podkreślił, że przewodzenie Stowarzyszeniu było dla niego ogromnym zaszczytem i niosło wiele satysfakcji.

Prezesem Zarządu PSWNA został Andrzej Wyszyński (PRInż-1 należące do Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal), dotychczas pełniący obowiązki wiceprezesa. Jako skarbnik nadal w organizacji będzie działał  Adam Wojczuk (LOTOS Asfalt). Do prac w Zarządzie zostali powołani: Krzysztof Gil (Polski Asfalt), Zbigniew Brzeziński (Budimex) i Tomasz Przeradzki (Dynapac).  – Ten skład Zarządu  PSWNA daje gwarancję dalszego rozwoju i osiągnięć – zaznaczył ustępujący prezes Dariusz Słotwiński.

Komentarze  
adam5
0 #1 adam5 2013-09-04 14:31
"Generalnie upowszechnienie mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem modyfikowanym gumą natrafia na opór lobby przemysłu naftowego" - zacytowana teza z artykułu jest nieprawdziwa skoro firma LOTOS zajmuje się produkcją asfaltów modyfikowanych gumą.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.