WP 20170929 10 07 33 ProO nawierzchniach drogowych, czynnikach wpływających na BRD, zarządzaniu siecią drogową, a także ekologii i ekonomii w kontekście przyrody - o tych zagadnieniach będą dyskutowali specjaliści z branży, naukowcy oraz przedstawiciele świata biznesu. I Kongres Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który właśnie rozpoczął się w Jachrance, to dobra okazja do wymiany wiedzy i doświadczenia oraz integracji branży drogowej.

I panel, dotyczący nawierzchni drogowych - cementowych, bitumicznych oraz współczesnych możliwości spoiw - poprowadzi prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Kolejny, o czynnikach wpływających na brd, w tym pojazdach autonomicznych, opowiedzą eksperci, którym przewodniczył będzie dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej. Po południu odbędzie się jeszcze sesja, której tematem będzie zarządzanie siecią drogową, a spotkanie zakończy panel związany z zagadnieniami ochrony środowiska: przejsciami dla zwierząt, hałasem i możliwością zmiany przepisów, którą poprowadzi dr inż. Janusz Bohatkiewicz z Politechniki Lubelskiej.

WP 20170929 10 07 28 ProWP 20170929 10 24 48 ProWP 20170929 10 50 40 Pro


Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.