IBD 8045XXIV edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA dobiegła końca. IBDiM tradycyjnie wzbogacił program targów przygotowując konferencję naukową. W tym roku dotyczyła ona nowoczesnej diagnostyki i napraw nawierzchni drogowych.

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk objął wydarzenie patronatem honorowym, a uroczystego otwarcia dokonali: Marek Chodkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wraz z dyrektorem Instytutu prof. Leszkiem Rafalskim. Gości przywitał także przewodniczący Rady Programowej prof. ndzw. Adam Zofka.

Zaproponowana tematyka wzbudziła duże zainteresowanie wśród przedstawicieli firm, administracji drogowej oraz studentów. Frekwencja dopisała, a uczestnicy z zaangażowaniem brali udział w dyskusji.

W pierwszym dniu odbyły się dwie sesje: "Ocena właściwości powierzchniowych" oraz "Materiały do napraw nawierzchni drogowych". Kolejny dzień obrad rozpoczęła sesja "Nośność nawierzchni drogowych i lotniskowych". Następnie rozmawiano o nowoczesnych metodach napraw i nieniszczących metodach diagnostycznych.

DSC 9573DSC 9608IBD 8161

 

 

 

 

 

 

Jednym z elementów konferencji była sesja plakatowa. Wyeksponowano na niej najlepsze referaty, które nie były wygłaszane oraz prace studentów nadesłane na konkurs.

IBD 8179IBD 8245

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal edroga.pl był patronem medialnym konferencji.

strona www 600x200 2

 

 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.