file1 228 i 29 listopada w Lublinie trwa konferencja, której organizatorami są PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów. Tematem II Lubelskiej Konferencji Techniki Drogowej są „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.

 

Zakres konferencji jest szeroki: od dróg o nawierzchni betonowej po stabilizacje i wzmocnienia gruntu oraz monitoring jakości w budownictwie drogowym. Temu ostatniemu tematowi poświęcony będzie drugi dzień konferencji, organizowany we współpracy z Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie. Referaty i prezentacje wybitnych ekspertów ze świata naukowego, jednostek administracji drogowej: GDDKiA i Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz firm branży drogowej dostarczą cennej wiedzy na temat najnowszych rozwiązań technicznych służących poprawie stanu sieci drogowej, zwiększaniu trwałości dróg, a także większej efektywności nakładów na budowy i modernizacje dróg.

W IV sesjach wystąpią m.in.: prof. dr hab. inż. Jan Deja z AGH, dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. dr hab. inż. Anna Halicka, dr inż. Jerzy Kukiełka, dr inż. Stanisław Karaś z Politechniki Lubelskiej, dr Edyta Majer z PIG, dr inż. Bohdan Dołżycki Politechniki Gdańskiej, Zbigniew Tabor z ZDW w Katowicach, czy Mirosław Czech z GDDKiA w Lublinie.

file 48

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.