PoczatekInfraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference to najważniejsze wydarzenie BIM w Europie Środkowo-Wschodniej. Cyfryzacja branży budowlanej jest już faktem. Budownictwo 4.0 było głównym tematem najważniejszego wydarzenia BIM w Europie Środkowo-Wschodniej, czyli infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference, któremu patronat udzieliła Edroga.pl. Ze względu na pandemię zdecydowano o zmianie majowego terminu na dni 13-16 października 2020 roku. Wykorzystując możliwości techniczne oraz pełnię kompetencji i kreatywności, zrealizowano wydarzenie, które nawet w wersji online było znacznie ciekawsze od wielu innych mu podobnych. Udało się osiągnąć światowy poziom, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Dodatkowo towarzyszyło mu powstanie pierwszego wideo kanału informacyjnego w postaci infraSTUDIO. 

W wydarzeniu wzięło udział ponad 800 uczestników z 24 krajów świata. W tym były to tak odległe kraje jak Australia, Egipt, Peru i Wietnam. Organizatorem wydarzenia była fundacja EccBIM przy wsparciu zespołu infraTEAM jako operatora. Politechnika Śląska była głównym partnerem akademickim.

W sesji otwarcia głos kolejno zabrali: JM Arkadiusz Mężyk (Rektor Politechniki Śląskiej), Hubert Nowak (Prezes Urzędu Zamówień Publicznych), Tomasz Żuchowski (Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad), Kazimierz Karolczak (Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii), Richlove Mensah (Dyrektor Regionalny Departamentu Handlu Międzynarodowego z Ambasady Brytyjskiej), Wiktor Piwkowski (Koordynator Projektu BIM Standard PL).

Duża zasługa w umiędzynarodowieniu, to wsparcie Departamentu Handlu Zagranicznego i Ambasad Brytyjskich naszego regionu Europy. Razem z firmą SPI zrealizowana została sesja specjalna SMART INFRASTRUCTURE. Nie było wcześniej takiego wydarzenia w tej części Europy, a od niego zaczęło się całe infraBIM. Najwięksi zagraniczni eksperci BIM, którzy brali udział w kluczowych brytyjskich inwestycjach w infrastrukturę, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu cyfryzacji budownictwa.

Drugi dzień, to z kolei BIM HYDE PARK i zaangażowanie zespołu Urzędu Zamówień Publicznych. To specjalne wydarzenie podzielone zostało na trzy części. Najpierw wprowadzenie w postaci serii prelekcji na temat strategii BIM na centralnym szczeblu krajów Grupy Wyszehradzkiej, a potem dwa panele dyskusyjne. W pierwszym, przedstawiciele największych centralnych instytucji rozmawiali na temat implementacji krajowych standardów BIM. Drugi panel poświęcony był kompetencjom BIM z udziałem m.in. świata akademickiego i organizacji zawodowych.

Pozostałe dwa dni to seria sesji plenarnych oraz praktycznych warsztatów. Przez cztery dni można było wysłuchać prawie 40 prelekcji, wziąć udział w prawie 20 warsztatach oraz uczestniczyć w kilka ważnych panelach dyskusyjnych. Prelegenci i dyskutanci należeli do najbardziej znanych ekspertów BIM w Europie, którzy brali udział największych infrastrukturalnych kontraktach Wielkiej Brytanii czy Skandynawii. Ale wśród nich byli też przedstawiciele naszego regionu, jak choćby z projektów Rail Baltica, Centralny Port Komunikacyjny, czy Centrum Nauki Kopernik.

Patronat honorowy na infraBIM objęły takie centralne instytucje jak Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Zamówień Publicznych, GDDKiA, Fundacja Grupy PKP i Ambasada Brytyjska w Warszawie. Wydarzeniu patronowało również prawie 20 innych podmiotów w postaci organizacji zawodowych, samorządowych i ośrodków akademickich. Patronat medialny realizowany był przez ponad 20 wydawnictw, czasopism i portali informacyjnych, w tym Edroga.pl.


Szczegółowe informacje na temat infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference oraz materiały archiwalne wideo znaleźć można na stronie internetowej www.infraBIM.info oraz www.infraSTUDIO.info.

Event

EkranKamera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: dr hab. inż. Marek Salamak, prof. Politechniki Śląskiej

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.