WP 20161108 12 59 09 ProW dniach 8-9 listopada w Gliwicach odbywa się Ogólnopolską Konferencję infraBIM, czyli BIM w Infrastrukturze Drogowej i Kolejowej, zorganizowana przez Katedrę Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej oraz BIG BANG Media. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów oraz wskażało możliwości i sposoby wdrażania technologii BIM w polskich projektach infrastrukturalnych.

Tematyka konferencji:
- technologia BIM - czym jest i jak ją wdrożyć,
- specyfika BIM w projektach infrastrukturalnych,
- BIM w projektowaniu dróg, kolei i mostów,
- BIM w zamówieniach publicznych,
- interoperacyjność BIM i GIS, integracja procesów projektowania i budowy,
- prowadzenie budowy przy użyciu modeli BIM,
- modele BIM w zarządzaniu i utrzymaniu obiektów,
- modele BIM w poszerzonej rzeczywistości (AR),
- integracja technologii BIM SHM AR, BIM oraz Building Life Cycle Assessment (LCA).

Konferencja kierowana jest do szerokiego grona przedstawicieli branży drogowej i mostowej: projektantów, wykonawców, nadzoru, dostawców oprogramowania, usług i produktów budowlanych, naukowców oraz pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za inwestycje infrastrukturalne.

WP 20161108 12 59 35 ProWP 20161108 13 01 54 Pro
- Sprawą priorytetową dla Ministerstwa przy analizowaniu możliwości wdrożenia metodyki BIM jest włączenie w ten proces wszystkich jego głównych interesariuszy: środowisk branżowych, inwestorów publicznych i prywatnych, projektantów, wykonawców, środowiska naukowego oraz przedstawicieli administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego - mówił Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, które objęło konferencję honorowym patronatem.

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Wiktor Piwkowski (PZiTB), Adam Glema (prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej), Janusz Bohatkiewicz (adiunkt w Katedrze Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz prezes zarządu EKKOM Sp. z o.o.), Adam Zofka (profesor nadzwyczajny w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów), Marek Salamak (adiunkt w Katedrze Mechaniki i Mostów Politechniki Śląskiej) oraz wielu innych.

Portal edroga.pl objął wydarzenie patronatem medialnym.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.