edroga593Program Inteligentny Rozwój (POIR) to jeden z największych programów unijnych, który finansuje badania, rozwój i innowacje, z budżetem przekraczającym 10 mld euro. Dzięki niemu możliwe jest m.in. wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przez naukowców i przedsiębiorców, a wyniki tych prac znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Główne założenie tego programu to wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowywanie prototypów, po ich komercjalizację.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa we wrześniu ub.r. złożyła w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju studium wykonalności programu sektorowego "Innowacyjne Drogownictwo INNODROG". W połowie br. wniosek został, na prośbę NCBiR, zmodyfikowany.

Jednak nie na wiele się to zdało, ponieważ według NCBR złożony dokument nie uzasadnia w wystarczający sposób konieczności utworzenia programu sektorowego w prezentowanym obszarze.

Stało się tak mimo opinii NCBR, że sektor drogownictwa jest istotnym obszarem polskiej gospodarki i nie można pomijać jego potencjału.

NCBR sugeruje natomiast złożenie wniosków obejmujących realizację poszczególnych projektów wynikających z agendy badawczej w ramach konkursów otwartych w programach „Szybka ścieżka” oraz „Demonstrator”, organizowanych w działaniu 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (aplikować mogą przedsiębiorcy) lub w programie „Projekty aplikacyjne”, poddziałanie 4.1.4 PO IR (aplikować mogą przedsiębiorcy w konsorcjach z jednostkami naukowymi).

Źródło: OIGD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.