Obwodnica Bolkowa. Kwiecień 01Z początkiem wiosny jeszcze większego tempa nabrały prace przy budowie obwodnicy Bolkowa i przebudowie odcinka drogi krajowej nr 5 w kierunku najbliższego węzła drogowego na trasie ekspresowej S3. Zaawansowanie prac przekroczyło już 60 procent. Kierowcy podróżują tymczasowym objazdem.

 

Inwestycja jest jednym z ważniejszych zadań drogowych na Dolnym Śląsku. Nowa obwodnica stanie się wkrótce fragmentem drogi krajowej nr 5 łączących m.in. Bydgoszcz, Poznań i Wrocław oraz drogi krajowej nr 3 komunikującej m.in. Szczecin, Legnicę i Pragę. Obie drogi stanowią też międzynarodowe korytarze transportowe (TEN-T). Kierowcy podróżujący w kierunku Jeleniej Góry oraz przejść granicznych w Lubawce i Jakuszycach ominą dzięki tej inwestycji centrum historycznego miasta. Warto dodać, że GDDKiA planuje również przebudowę dalszego odcinka tej trasy w kierunku Jeleniej Góry.

- W marcu rozpoczęliśmy główne prace przy kolejnym bardzo istotnym etapie zadania – mówi prezes firmy Kobylarnia S.A. Andrzej Ładyński. - Modernizujemy ponad dwukilometrowy odcinek drogi krajowej nr 5 pomiędzy Bolkowem a najbliższym węzłem drogowym na trasie ekspresowej S3 (węzeł Bolków). Po zakończeniu prac przebudowana droga osiągnie klasę drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP). W Bolkowie obecnie przebudowywany odcinek drogi krajowej połączy się z powstającą równolegle i w ramach tego samego kontraktu obwodnicą miasta o długości blisko 6 km. Zaawansowanie rzeczowe całego projektu przekroczyło już wiec 60 procent wszystkich prac. Jako generalny wykonawca robót w swoich planach dążymy do wcześniejszego uzyskanie przejezdności całej trasy niż wynikałoby to z podpisanego kontraktu (umowną datą zakończenia robót jest wiosna 2020 roku). Zaznaczyć jednak należy, że przedmiotowa inwestycja to kontrakt podpisany w 2016 roku (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) i nie uwzględnia on w sposób wystarczający nagłych i nad wyraz wysokich zmian cen materiałów budowlanych oraz robocizny z jakimi mamy do czynienia w branży budowlanej od dłuższego czasu. Dlatego też staramy się o zmianę wynagrodzenia umownego tak, aby realizacja robót mogła przebiec bez zakłóceń, a wysokiej jakości produkt jaki dostarczymy poprawił komfort życia lokalnej społeczności.

Obwodnica Bolkowa. Kwiecień 02W połowie marca w związku z kolejnym etapem prac zmieniła się organizacja ruchu w okolicach Bolkowa. Zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 5 od węzła „Bolków” na drodze ekspresowej S3 do stacji Orlen na ul. Wysokogórskiej w Bolkowie. Na okres około 4 miesięcy wyznaczono objazd dla pojazdów ciężarowych od węzła „Bolków” drogą ekspresową S3 do Węzła „Jawor Południe”, dalej drogą wojewódzką nr 323 przez miejscowość Sokola i Świny do Bolkowa. Dla pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony objazd przebiega drogami powiatowymi DP 2832D i DP 2883D przez miejscowość Wolbromek do Bolkowa.

W ramach umowy firma Kobylarnia S.A. w konsorcjum z Mirbud S.A. buduje obwodnicę o długości około 7,8 km, w tym budowa trasy po nowym śladzie o długości ok. 5,7 km. Największym wyzwaniem jest wzniesienie trzech estakad w trudnym terenie podgórskim. W zakres inwestycji wchodzi też budowa trzech wiaduktów nad drogami lokalnymi oraz nowego odcinka drogi krajowej nr 5 w kierunku Kamiennej Góry wraz z rondem. Zadanie obejmuje poza tym budowę 1 węzła drogowego i trzech skrzyżowań jednopoziomowych skanalizowanych. By ograniczyć oddziaływanie inwestycji na środowisko stosowane będą m.in. ekrany akustyczne, przepusty dla zwierząt oraz szereg nasadzeń kompensacyjnych.

Źródło: Kobylarnia SA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.