budowa 0520 marca wiceminister Jerzy Szmit zatwierdził programy inwestycyjne dla przebudowy odcinków dróg krajowych nr 63, 65 i 66 w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim.

- Głównym celem inwestycji, które kierujemy do realizacji, jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu północno-wschodniej Polski. Chcemy sprawić, by termin ten odnosił się wyłącznie do przeszłości - podkreślił wiceminister Jerzy Szmit.

Wiceminister poinformował, że łączna wartość inwestycji w obu województwach wyniesie 450 mln zł, z czego ok. 100 mln zł zostanie przeznaczone na drogi na Podlasiu, a 350 mln zł na przebudowę drogi krajowej nr 65 od Ełku do przejścia granicznego w Gołdapi.

Jednym z celów modernizacji tych odcinków dróg jest ich dostosowanie do parametrów pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 t, co ma zapobiegać niszczeniu dróg przez pojazdy ciężarowe i jest zgodne z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej.  

Realizacja niektórych odcinków rozpocznie się już w 2017 roku i będą one sukcesywnie oddawane do użytku przez kolejne lata. Budowa ostatnich z zatwierdzonych inwestycji zostanie zakończona w 2020 roku.

Lista odcinków skierowanych do realizacji w województwie warmińsko-mazurskim:
- Przebudowa DK nr 65 w Ełku ul. Przemysłowa, ul. Grajewska (długość odcinka: 5,1 km, lata realizacji: 2019-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 odc. drogowe przejście graniczne Gołdap – początek obwodnicy Gołdapi (długość odcinka: 1,67 km, lata realizacji: 2019-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 odc. Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka (długość odcinka: 10,95 km, lata realizacji:  2019-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 na odc. Olecko – Gąski (długość odcinka: 7,1 km, lata realizacji: 2018-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 na odc. Ełk – Nowa Wieś Ełcka (długość odcinka: 3,5 km, lata realizacji: 2019-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 na odc. Gąski – Ełk (długość odcinka: 15,5 km, lata realizacji: 2019-2020);
- Rozbudowa DK nr 65 na odc. Nowa Wieś Ełcka – granica województwa (długość odcinka: 15,2 km, lata realizacji: 2019-2020).

Lista odcinków skierowanych do realizacji w województwie podlaskim:
- Przebudowa DK nr 63 na odc. Grochy - Pogorzele - Przeździecko - Mroczki  (długość odcinka: 4,32 km, lata realizacji: 2018);
- Przebudowa DK nr 65 na odcinku Knyszyn - Cegielnia (długość odcinka: 1,48 km, lata realizacji: 2017);
- Przebudowa DK nr 65 na odcinku granica województwa – dk 61 w Grajewie (długość odcinka: 1,54 km, lata realizacji: 2018);
- Przebudowa DK nr 65 na odcinku Osowiec Twierdza – Downary Plac oraz Rybaki - Mońki (łączna długość odcinków: 4,4 km, lata realizacji: 2017);
- Rozbudowa DK nr 65 na odcinku przejście przez Downary Plac (długość odcinka: 0,7 km, lata realizacji: 2018);
- Przebudowa DK nr 66 na odc. Kleszczele - /Połowce/ granica państwa (długość odcinka: 12,4 km, lata realizacji: 2018-2019).

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.