edroga003Blisko 270 mln zł wydał w tym roku Zarząd Dróg Wojewódzkich na inwestycje drogowe w regionie łódzkim.

 

- Strategia pt. „komfortowo i bezpiecznie”, którą rozpoczął Zarząd Województwa Łódzkiego przynosi pierwsze efekty. Odcinek ponad 4,3 km drogi 716 poszerzony został do standardu „G”, wybudowano chodnik, po którym będą mogli poruszać się też rowerzyści. To kolejne miejsca na mapie naszego województwa, które będą bezpieczniejsze – mówił dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Grzegorz Jastrzębowski.

- Łódzkie jest jednym z rekordzistów, jeżeli chodzi o tegoroczne wydatki na inwestycje drogowe, a przed nami kolejne, duże przedsięwzięcia, jak przetarg i wyłanianie wykonawcy na realizację kolejnego odcinka drogi 713, czyli przejścia przez Tomaszów Mazowiecki oraz dalsza rozbudowa drogi wojewódzkiej 716 na odcinku od Rokicin do Łaznowa – dodał dyrektor ZDW Mirosław Kukliński.

Przed modernizacją droga była w złym stanie technicznym i zagrażała, zwłaszcza niechronionym uczestnikom ruchu. W ubiegłych latach dochodziło tam do wielu wypadków i kolizji.

Wyremontowany odcinek przebiega przez obszar gęsto zabudowany. W ramach zadania, oprócz poszerzonej do 7 m jezdni ułożono także 9,6 tys. m2 chodnika dla pieszych z dopuszczeniem na nim ruchu rowerowego. Powstały 4 zatoki autobusowe, przebudowano 4 skrzyżowania. Wykonano także nowe dojazdy do posesji i do pól. Droga zyskała nowe oświetlenie, kanalizację deszczową, przepusty oraz kanał technologiczny. Ustawiono nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz barierki bezpieczeństwa.

- Cieszymy się bardzo, że duża część środków na inwestycje drogowe trafia do naszej gminy. Na drodze 716 notujemy bardzo duży ruch, więc dla mieszkańców Rokicin bardzo ważne jest, aby było tu bezpiecznie. Obecnie bardzo się to poprawiło. To duża zmiana i liczymy, że kolejne, zapowiadane inwestycje poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu na całym odcinku, od Koluszek do Moszczenicy – mówił wójt Jerzy Rebzda.

Rozbudowa DW nr 716 na odcinku Stefanów – Rokiciny była realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Koszt inwestycji to przeszło 21 mln zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wyniosło prawie 18 mln zł. Ponad 2 mln zł pozyskano też ze środków budżetu państwa.

Droga wojewódzka nr 716 była również rozbudowana w tym roku na odcinku niecałego kilometra w Moszczenicy. W planach jest dalsza jej rozbudowa od Rokicin do Łaznowa (5,5 km). Na terenie powiatu tomaszowskiego trwa również największa, wojewódzka inwestycja drogowa, czyli rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku 18,5 km Kurowice – Ujazd za kwotę 77,7 mln zł.

Źródło: UMWŁ

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.