roboty drogoweZDW w Katowicach na 2019 rok dysponuje kwotą nieco ponad 287,2 mln zł. Z tego na remonty przeznaczonych jest 33 mln zł, na bieżące utrzymanie 21,1 mln zł a na inwestycje 87 mln zł. Realizowane inwestycje dofinansowane będą kwotą prawie 103 mln zł z funduszu UE i 43,3 mln z budżetu województwa śląskiego jako wkład własny.

 

Realizowane przedsięwzięcia:
- obwodnica Buczkowic, na którą w tym roku zostanie wydanych ok. 54 mln zł (całkowity koszt ok. 65 mln),
przebudowa DW 941 w Wiśle – planowane wydatki w tym roku – 10,3 mln zł (całkowity koszt – ok. 103 mln zł),
- remont DW 483 w gminie Mykanów, w tym roku wydanych ma być 24,8 mln zł (całkowity koszt – prawie 32 mln złotych),
- remont mostu w ciągu DW 941 w Istebnej, który zostanie zakończony w tym roku (całkowity koszt to prawie 3 mln zł),
- remont mający na celu poprawę odwodnienia korpusu drogi nr 786 w Mstowie (całkowity koszt – 1,8 mln zł),
dokończenie remontu nawierzchni DW 938 w miejscowości Hażlach – w tym roku kosztować będzie 180 tys. (całkowity kosz wyniesie 3,4 mln zł),
- budowa zatok autobusowych w Hażlachu, w ciągu DW 938, kosz w tym roku ponad 230 tys. zł (całość kosztować będzie prawie 840 tys. zł),
- rozbiórka i budowa nowego mostu w Rudach, w ciągu DW 919. W tym roku wydatki wyniosą 8,7 mln zł (całkowity koszt to 9,2 mln zł),
- przebudowa łuku na DW 786 w Mstowie. Koszt w tym roku to 4,2 mln zł (koszt całkowity – 4,5 mln zł),
- przebudowa skrzyżowania DW 786 z ul. Starowiejską w Jaskrowie, w gminie Mstów – kosz w tym roku to 150 tys. zł (całkowity koszt – 0,5 mln zł),
- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad potokiem Kopydło w Wiśle, w ciągu DW 941 – wydatki tegoroczne to ponad 3,2 mln zł (całkowity koszt to prawie 4,7 mln zł),
- przebudowa DW 417 w Raciborzu – koszt w tym roku wyniesie ponad 4,1 mln złotych (całkowity koszt to prawie 5 mln zł),
- przebudowa DW 904 w Rększowicach i Kolonii Poczesnej – kosz tegoroczny to ponad 6,6 mln (całkowity – 7,3 mln zł).

Trwają postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców na następujące remonty i przebudowy:
- budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna (etap 4 i 5), czyli wschodnia obwodnica Raciborza. W tym roku wydatki mają sięgnąć 15 mln zł,
- przebudowa DW 791 (etap 2). Planowane wydatki na ten rok to 22 mln zł,
- przebudowa DW 913 od skrzyżowania z DK 78 do skrzyżowania z DK 86 (etap 2). Wydatki na rok bieżący zaplanowana na kwotę 25 mln zł,
- przebudowa DW 933 (Wodzisław Śl., Mszana, Pawłowice, Pszczyna). Koszty w tym roku to 30 mln zł,
- zabezpieczenie korpusu DW 781 i jej przebudowa na odcinku 250 m wzdłuż rzeki Kocierzanka. Planowany wydatek w tym roku to prawie 5,6 mln zł.

Naturalnie wszystkie kwoty mogą ulec niewielkim zmianom po ostatecznym rozliczeniu inwestycji i remontów po ich zakończeniu i ostatecznym rozliczeniu wykonanych robót.

Źródło: ZDW w Katowicach

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.