P8260887W tym roku stolicy rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra. Remonty i inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Poruszanie się po mieście usprawnią też nowe inwestycje drogowe.

Baza danych Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym na 2016 r. zawiera 963 remonty i inwestycje. Ustalono listę 227 inwestycji, które wymagają koordynacji pomiędzy sobą. Zostały one zgrupowane w 14 rejonów inwestycyjnych.

METRO

Niewątpliwie największą inwestycją będzie budowa kolejnych odcinków II linii metra. W kierunku zachodnim (z Ronda Daszyńskiego) wybudowane zostanie ok. 3,4 km podziemnej kolei i trzy stacje: Płocka (C08), Młynów (C07) oraz Księcia Janusza (C06). Będą tu także tory odstawcze i komora do zawracania. W kierunku wschodnim (z Dworca Wileńskiego) powstanie ok. 3,12 km trasy. Planowane stacje to: Szwedzka (C16), Targówek (C17) oraz Trocka (C18). Również tutaj, za ostatnią stacją, znajdą się tory odstawcze i komora do zawracania.

Wojewoda mazowiecki 11 marca wydał ostatnią decyzję dotyczącą odcinka północno-wschodniego od stacji Dworzec Wileński do stacji Bródno. Pozwolenie na budowę obejmuje też stację C16 (Szwedzka). Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Wojewoda wydał dotychczas 7 decyzji o pozwoleniu na budowę dla II linii metra, 6 postępowań jest jeszcze w toku.

Poza metrem Zarząd Transportu Miejskiego zajmie się budową przystanków, zatok i pętli autobusowych oraz modernizacją I linii metra (informacja dotykowa, budowa dwóch wind, dodatkowe bramki, tablice tyflograficzne).

TRAMWAJE

Tramwaje Warszawskie zaplanowały dużo remontów torowych, a pierwsze prace rozpoczną się już w marcu:
- remont torów tramwajowych na pętli tramwajowej "Nowe Bemowo", przebudowa platform przystankowych (14 marca – 29 kwietnia),
- modernizacja torów tramwajowych, trakcji elektrycznej, przystanków w ul. gen. W. Andersa odc. ul. Stawki - wjazd do wentylatorni metra Ratusz – Arsenał (11 kwietnia – 1 lipca),
- remont torów tramwajowych w ul. Połczyńskiej odc. Powstańców Śląskich - Pętla Cm. Wolski - tory na przejazdach, przejściach dla pieszych oraz przy peronach przystankowych oraz modernizacja torów tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Połczyńskiej i ul. Powstańców Śląskich (11 kwietnia - 22 maja),
- modernizacja torów tramwajowych w al. „Solidarności” odc. ul. Jagiellońska – ul. Targowa, przebudowa sieci trakcyjnej i kabli trakcyjnych, przebudowa peronów przystankowych, przebudowa układu drogowego wraz z budową ścieżek rowerowych - wyłączenie ruchu tramwajowego w al. „Solidarności” na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Targowej planowane 30 kwietnia – 1 lipca na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Targowej (4 czerwca - 1 lipca),
- modernizacja torów tramwajowych w al. Jana Pawła II odc. ul. Elektoralna – Rondo ONZ, przebudowa przystanków wraz z przebudową układu drogowego i z budową dróg  rowerowych, przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej, oświetleniowej, sygnalizacji świetlnej, telekomunikacyjnej, trakcyjnej (2 lipca – 2 września),
- modernizacja torów tramwajowych na skrzyżowaniu al. Krakowskiej i ul. F. Hynka oraz na pętli tramwajowej P+R al. Krakowska (tory na przejazdach ronda, w przejściach dla pieszych oraz przy peronach przystankowych), trakcji elektrycznej, przystanków (2 lipca – 31 lipca),
- budowa trasy tramwajowej na Tarchomin - etap II - wyłączenie ruchu tramwajowego na pętli tramwajowej „Tarchomin Kościelny” (1 – 14 sierpnia),
- remont torów tramwajowych, trakcji elektrycznej, przystanków w ul. S. Starzyńskiego odc. Rondo Żaba - Rondo S. Starzyńskiego (1 sierpnia – 14 października)
- modernizacja torów tramwajowych w węźle rozjazdowym na skrzyżowaniu  Al. Jerozolimskich i pl. S. Starynkiewicza (1 sierpnia – 2 września),
- remont torów tramwajowych na pętli na pl. S. Starynkiewicza (1 października – 27 listopada).

DROGI, MOSTY i TUNELE

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w tym roku odda do ruchu al. Dzieci Polskich i K. Szpotańskiego oraz tunel pod torami kolejowymi w Wawrze, nowe skrzyżowanie ulicy Chełmżyńskiej i Strażackiej, piesi będą mogli przechodzić przejściem podziemnym pod ul. Cyrulików. Rozkręci się budowa Trasy Świętokrzyskiej, rozpocznie się przebudowa ulic Marsa i Żołnierskiej.

Ponadto na rok 2016 zaplanowane zostały:
- budowa tunelu w Międzylesiu. Inwestycja obejmuje w sumie budowę trzech tuneli (dwóch przejść podziemnych i tunelu drogowego) oraz przebudowę ul. Żegańskiej i Zwoleńskiej na długości ok. 830 m. Przywrócenie ruchu na wschodniej jezdni ulic K. Szpotańskiego i Patriotów nastąpi w lipcu. W czerwcu ma zostać otwarta ul. Żegańska od ul. M. Pożaryskiego do Dworcowej, w sierpniu odcinek od ul. Dworcowej do Patriotów. Otwarcie tunelu pod linią kolejową planowane jest w listopadzie.
- Trasa Świętokrzyska od Dworca Wschodniego do ul. Zabranieckiej, odcinek trasy o długości ok. 1300 m łączący Pragę-Północ z Targówkiem Fabrycznym. Największym zadaniem w 2016 r. jest wykonanie trzech tuneli w nasypach kolejowych, którymi trasa przebiegać będzie pomiędzy ul. Kawęczyńską a Zabraniecką. Termin zakończenia wrzesień 2017 r.
- przejście podziemne pod ul. Cyrulików. Inwestycja polega na przedłużeniu istniejącego przejścia dla pieszych pod linią kolejową o odcinek pod ul. Cyrulików. Termin zakończenia to lipiec.
- al. Dzieci Polskich od granicy dzielnic do rejonu ul. Mchów. Budowany odcinek al. Dzieci Polskich połączy dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej. Zakończenie robót w maju.
- skrzyżowanie ul. Chełmżyńskiej i Strażackiej. Zakończenie robót w maju.
- rozpoczęcie przebudowy ul. Marsa i Żołnierskiej. Podpisanie umowy planowane jest na marzec, termin realizacji to 26 miesięcy.
- ul. I. Gandhi od ul. rtm. W. Pileckiego do F. Płaskowickiej – rozpoczęcie budowy w drugiej połowie roku.
- ul. Marynarska – trwa postępowanie przetargowe na aktualizację projektu i budowę; termin realizacji: 26 miesięcy.
- ul. Głębocka od ul. Podwójnej do L. Berensona - rozpoczęcie budowy w drugiej połowie roku.
- ul. Wybrzeże Helskie – rozpoczęcie przebudowy w drugiej połowie roku.
- ul. Czerniakowska bis – rozpoczęcie przebudowy w drugiej połowie roku.
- ul. Nowolazurowa od ul. Sterniczej do Górczewskiej. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na projekt i wykonanie robót budowlanych.
- budowa drogi rowerowej w ciągu ulic Leszno, Górczewska - rozpoczęcie budowy w drugiej połowie roku.

W tym roku na remonty i inwestycje Zarząd Dróg Miejskich przeznaczy 266 mln zł. Zaplanowano remonty 25 ulic (m.in. Marywilska, Z. Krasińskiego, Cyrulików, Rembielińska, al. Zjednoczenia) o łącznej długości ok. 30 km. Na remonty chodników przewidziano 4 mln zł, remont zatok przystanków autobusowych 1 mln zł, na usuwanie barier architektonicznych 1 mln zł. Chodniki będą też remontowane przy budowie dróg dla rowerów.

Kontynuowany będzie remont wykończeniowy Mostu Łazienkowskiego, rozpocznie się budowa kładek rowerowych pod i przy Moście Łazienkowskim (zadanie dwuletnie 2016-2017). Ponadto zostanie wyremontowany: mur oporowy na Trasie WZ przy Mazowieckim Centrum Stomatologii, wiadukt łukowy przy Moście Józefa Poniatowskiego, przepust drogowy pod ul. Przekorną, przejście podziemne dla pieszych pod Al. Jerozolimskimi przy Dworcu Zachodnim z budową pochylni dla niepełnosprawnych. Remontom zostaną poddane wyeksploatowane urządzenia dźwigowe przy obiektach inżynierskich – m.in. przy kładce nad ul. Jagiellońską (PIMOT). Rozebrana zostanie kładka nad ul. Jagiellońską na wysokości ul. A. Kotsisa - w zamian powstaną naziemne przejścia. Łączny koszt remontów oraz utrzymania obiektów to 63,3 mln zł.

Kosztem ponad 6 mln zł ZDM wykona nową sygnalizację na skrzyżowaniach, m.in. al. „Solidarności” – H. Rzeszotarskiej, Wawelska – M. Skłodowskiej-Curie, Patriotów – przy SP347, A. Pawińskiego – W. Korotyńskiego, Trakt Brzeski – Fabryczna. Dodatkowo w bieżącym roku planowana jest przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskie – Emilii Plater z wytyczeniem przejść dla pieszych.

Remont oświetlenia planowany jest m.in. na ul. A. Mickiewicza (odc. pl. T.W. Wilsona – gen. J. Zajączka), al. Wilanowskiej (odc. Jana III Sobieskiego – Przyczółkowa), ul. Grochowskiej (odc. Wiatraczna – Jubilerska) i ul. Rembielińskiej. ZDM realizuje po raz pierwszy projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. W 2016 r. jest to 57 projektów na łączną kwotę 10,7 mln zł. Za tę kwotę  wybudowane zostaną nowe drogi dla rowerów, wyremontowane chodniki, powstaną parkingi czy doświetlone przejścia dla pieszych.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.