edroga034- Dostępność transportowa jest naszym priorytetem. Mamy wymarzoną S3. Musimy teraz włączyć do niej wszystkie drogi regionalne w europejskim standardzie. Dlatego konsekwentnie realizujemy program budowy i modernizacji dróg. W ten sposób tworzymy warunki do rozwoju gospodarczego. Dobra infrastruktura plus kapitał ludzki to recepta na sukces! – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

- Wiele zadań na lubuskich drogach w 2019 r. jest realizowana dzięki środkom Unii Europejskiej, ale również samorząd wojewódzki dostrzega konieczność wspierania tych inwestycji środkami z własnego budżetu - dodaje marszałek.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na drogach wojewódzkich w 2019 roku będzie kontynuował rozpoczęte inwestycje. Są to: przebudowa i rozbudowa DW nr 134 relacji Ośno Lubuskie – Rzepin, przebudowa i rozbudowa DW nr 137 relacji Słubice - Sulęcin – Międzyrzecz, rozbudowa DW nr 138 na odcinku od drogi krajowej nr 29 do m. Debrznica - Etap II, przebudowa i rozbudowa DW nr 278 na odc. Sulechów – Konotop.

Zadania planowane do rozpoczęcia w 2019 roku: przebudowa DW nr 138 na odcinku Torzym - Sulęcin - DK nr 22, budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu DW nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu DW nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu, przebudowa i rozbudowa DW nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wielkopolski, rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 295 w m. Miodnic.

Ze środków budżetu województwa realizowana będzie „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 285 Gubin – Grabice-Starosiedle w miejscowości Wierzchno”. W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014–2020 zaplanowano przebudowę DW nr 138 na odcinku Jaromirowice - Wałowice - "Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra - Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego”.

Źródło: UMWL

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.