IMG 8507Szybki Tramwaj na Azory i Górkę Narodową oraz przebudowa ulicy Iwaszki i alei 29 Listopada to konieczne inwestycje, na które krakowianie czekają od lat. - Lepsze skomunikowanie północnego Krakowa z centrum jest dla nas priorytetem – mówi dyrektor Iwona Król z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Odcinki Krowodrza Górka – Górka Narodowa oraz Krowodrza Górka - Azory składają się na III etap budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Szacunkowo w godzinach szczytu tramwajami na tych trasach będzie się przemieszczać blisko 4,5 tysiąca pasażerów. Na razie wyjeżdżający z osiedli na północy Krakowa, stoją w korkach. Jest jednak szansa, że ta trudna sytuacja odmieni się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Linia tramwajowa na Azory ma powstać najpóźniej w 2020 roku, a przybliżony koszt budowy to 100 mln zł. – Obecnie trwa opracowywanie koncepcji i konsultacje z mieszkańcami. Na uwagi czekamy jeszcze do 4 grudnia. Następnym etapem będzie wystąpienie o uzyskanie decyzji środowiskowej – informuje Elżbieta Warchoł z ZIKiT.

Konsultowane są trzy warianty przebiegu trasy tramwajowej Krowodrza Górka - Azory. Wariant A (1,6 km) prowadzi od pętli tramwajowo-autobusowej Krowodrza Górka, wzdłuż ul. Opolskiej do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa i ul. Opolskiej. Wariant B (2,5 km) prowadzi od skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Doktora Twardego, wzdłuż ulic Wybickiego, Łokietka oraz Batalionu "Skała" AK (wschodnia strona Parku Krowoderskiego). Następnie projektowana linia tramwajowa biegnie wzdłuż ul. Opolskiej w kierunku zachodnim, do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Natomiast wariant C prowadzi ulicą Wybickiego od skrzyżowania z ul. Bratysławską i ul. Doktora Twardego, do skrzyżowania z ul. Łokietka. Następnie biegnie wzdłuż ul. Łokietka, po zachodniej stronie parku Krowoderskiego, wzdłuż ul. Opolskiej, w kierunku zachodnim do skrzyżowania wielopoziomowego ul. Weissa z ul. Opolską. Długość projektowanej trasy wynosi ok. 2,4 km.

Nowa trasa ma być funkcjonalnie połączona z drugą oczekiwaną linią do Górki Narodowej. Niewykluczone, że oba newralgiczne odcinki będą budowane w tym samym czasie. Konsultacje społeczne dotyczące budowy linii tramwajowej z Krowodrzy Górki na Górkę Narodową miały miejsce w marcu zeszłego roku. Potem jednak inwestycja została spowolniona ze względów proceduralnych - decyzja środowiskowa będzie wydana dopiero w przyszłym roku. Później ZIKiT ogłosi przetarg w trybie „zaprojektuj i zbuduj". Inwestycja może zostać oddana jeszcze w 2019 roku.

Trasa tramwaju ma przebiegać przez ulicę Pachońskiego, Bociana, następnie tunelem pod torami kolejowymi, dalej przez Górkę Narodową do alei 29 Listopada, gdzie planowany jest parking typu park and ride (podobnie jak w przypadku skrzyżowania Weissa/Opolska). Koszt inwestycji szacowany jest na 250 mln zł. Obie planowane linie tramwajowe mają zostać dofinansowane z unijnej dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Udrożnienie północy Krakowa wiąże się także z koniecznością przebudowy dróg, w tym alei 29 Listopada, na której jest bardzo duże natężenie ruchu. To bardzo uczęszczana trasa, także przez to, że stanowi ciąg drogi krajowej z wylotem na Warszawę, a od ulicy Powstańców do granic miasta jest to droga jednojezdniowa.

- W ubiegłym roku uzyskaliśmy decyzję środowiskową, ale do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska trafiło odwołanie, które jeszcze nie zostało rozpoznane. Musieliśmy zatem wstrzymać rozpoczęty przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej – wyjaśnia dyrektor Iwona Król.

Alternatywą dla stale zakorkowanej alei 29 Listopada mogłaby być ulica Iwaszki, ale na razie brakuje środków na realizację tej drogi.

Źródło: ZIKiT Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.