budowa 02Cztery nowe inwestycje drogowe zostały wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla województwa zachodniopomorskiego. Radni zatwierdzili propozycje Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Zarządu Województwa. Przetargi będą ogłaszane po wejściu w życie nowych przepisów o zamówieniach publicznych.

Te inwestycje to przebudowy dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 102 Międzywodzie-Dziwnów i Łukęcin-Rewal, a także odcinka drogi nr 142 Szczecin-Krzywnica oraz pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 Świdwin-Łobez, obejmujący przebudowę mostu w Łobzie na Łożnicy. Jeśli wykonawców uda się wyłonić w tym roku, roboty rozpoczną się wiosną 2017 roku. Przebudowa mostu w Łobzie ma szansę rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Droga nr 102 to jedna z dwóch ostatnich, obok słynnej „berlinki”, czyli drogi nr 142, dróg wojewódzkich w regionie, które powstały w czasie wojny i zostały wykonane z płyt betonowych.

Z upływem lat nieremontowane i wypełnione różnymi materiałami szczeliny dylatacyjne pomiędzy płytami, przestają spełniać swoją funkcję. Brak miejsca, które pozwalałoby rozszerzać się płytom, powoduje ich wypiętrzanie w miejscu styku. Drugim problemem jest zjawisko osłabienia nośności podłoża gruntowego. Pod drgającymi pod wpływem ruchu płytami, tworzą się miejsca rozpulchnionego gruntu, a nawet przestrzenie bez gruntu. To skutkuje pękaniem i zapadaniem się płyt. Hałas pochodzący z takiej drogi jest bardzo uciążliwy.

W Międzywodziu płyty betonowe zostaną usunięte, a w ich miejscu powstanie nowa, pełna konstrukcja drogi. Zgodnie z projektem, w miejscowościach powstaną elementy spowalniające ruch, azyle dla pieszych, nowe zatoki autobusowe i ciągi pieszo-rowerowe.
 
Ciekawostką może być technologia, która zostanie zastosowana na odcinku szlakowym. To technologia, która w Polsce z uwagi na małą liczbę dróg betonowych, jest stosowana bardzo rzadko. Polega ona na zastosowaniu warstwy SAMI, czyli elastycznej membrany, która oddziela warstwy podłoża od warstw wierzchnich. Membrana tworzy wytrzymałe na ścinanie połączenie pomiędzy warstwą podbudowy i nakładką z mieszanki mineralno-asfaltowej i ochrania podbudowę przed dalszą degradacją (poprzez uszczelnienie) oraz tworzy elastyczne przykrycie spękań i szczelin.

Drugi, przewidziany do przebudowy odcinek drogi nr 102, Łukecin-Rewal ma około 15,4 km długości. Nawierzchnia ma liczne ubytki i odkształcenia. Na tym odcinku znajduje się szereg miejscowości wypoczynkowych. Są to: Pobierowo, Pustkowo, Trzęsacz i Rewal. Na wszystkich wlotach do miejscowości zostaną zbudowane elementy spowalniające ruch. Dawny odcinek lotniskowy, o długości 2,2 km, ma dwa duże place manewrowe. W trakcie przebudowy drogi, ich nawierzchnia zostanie odnowiona, wyznaczone zostaną również za pomocą oznakowania poziomego miejsca postojowe. Koniec przebudowy przewidziano za Rewalem na rondzie będącym skrzyżowaniem dróg wojewódzkich nr 102 i 110.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 142 na odcinku Szczecin - Krzywnica będzie stanowiła drugi etap przebudowy tej drogi. W pierwszym etapie, realizowanym w ramach RPO WZ na lata 2007-13, przebudowano 13-kilometrowy odcinek Krzywnica-Lisowo. Nowa inwestycja będzie rozpoczynała się za zjazdem z drogi S3. Odcinek przewidziany do przebudowy ma 22 km długości.

Droga wojewódzka nr 142 ma łącznie blisko 41 km długości i łączy drogę ekspresową S3 z drogą krajową nr 20. Droga jest najbardziej wysuniętym na wschód zachodnim fragmentem "berlinki". W trakcie przebudowy zostaną rozebrane dwa niespełniające żadnej funkcji wiadukty oraz jedno nieczynne przęsło mostu, 18 innych obiektów inżynierskich zostanie wyremontowanych. Wiadukt, który znajduje się na skrzyżowaniu DW nr 142 i drogi gminnej na Strumiany (przeznaczony do remontu).

Ostatnie, zatwierdzone przez radnych zadanie to pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 151 na odcinku Świdwin – Łobez. Na całym odcinku znajduje się 14 przepustów, które zostały zakwalifikowane do rozbiórki i budowy nowych konstrukcji, a także 3 mosty. Dwa z nich, w Słonowicach na Starej Redze i widoczny poniżej most w Łobzie na Łożnicy, zostaną rozebrane. W ich miejscu powstaną nowe obiekty. Przebudowa mostu w Łobzie powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Wszystkie zadania będą realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Źródło: Zachodniopomorski ZDW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.