edroga021Tradycyjnie największy udział w wydatkach województwa małopolskiego mają inwestycje związane z transportem i komunikacją. W tym roku w budżecie zarezerwowano na nie aż 499 mln zł, tj. 42,2% ogółu wydatków.

Tegoroczny budżet znacząco wspiera subregion tarnowski. Wśród inwestycji drogowych, realizowanych również ze środków województwa małopolskiego w 2015 roku, są m.in.:

- modernizacje odcinków dróg wojewódzkich: DW nr 975 w m. Roztoka (ok. 2,4 mln zł), DW nr 966 w m. Tymowa (ok. 1,5 mln zł), DW nr 975 w m. Radłów (ok. 1,1 mln zł),
- modernizacja DW nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I. Łączne nakłady finansowe na zadanie to ponad 41 mln zł, w tym planowane do wydatkowanie w roku 2015 – około 13 mln zł. Konieczna jest przebudowa 4,3 km drogi. Zadanie realizowane w ramach MRPO w latach 2014-2015,
- Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 16,3 mln zł, w tym w 2015 – 16,1 mln zł. Projekt zakłada stworzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Krakowa, Tarnowa i Bochni. Realizacja: 2014-2015,
- Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Wartość całkowita zadania 11 mln zł, w tym w roku 2015 – 10,8 mln. zł. Projekt zakłada budowę trzech systemów informatycznych służących do zarządzania i monitoringu dróg wojewódzkich. Zadanie realizowane w ramach MRPO w latach 2014-2015,
- przebudowa skrzyżowania DW nr 768 z drogą gminną nr 250691 na skrzyżowanie typu rondo w m. Mokrzyska. Łączne nakłady finansowe na zadanie 2,1 mln zł, w tym w roku 2015 – 2,08 mln zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2015.

Nie zapomniano także o przygotowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowych w subregionie tarnowskim. To m.in. prawie 49 tys. zł na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Lisiej Góry; 30 tys. zł na przebudowę przepustu w m. Olszyny w ciągu DW nr 975; 8,6 tys. zł na przebudowę mostu na potoku Poźnianka w m. Gromnik (w ciągu DW nr 977); modernizację DW 973 Żabno - Borusowa (264,5 tys. zł, w tym w 2015 r. 105,8 tys. zł), DW 984 Lisia Góra-granica województwa (207,9 tys. zł, w tym w 2015 r. 103,9 tys. zł), DW 966 Wieliczka-Tymowa oraz DW 965 Bochnia-Limanowa (649,4 tys. zł, w tym w 2015 r. 324,7 tys. zł).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.