22Zarządzanie infrastrukturą drogową – ten temat znów zebrał wokół siebie drogowców z całego województwa, tym razem podkarpackiego. 24 kwietnia Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA przeprowadziła kolejne warsztaty z cyklu „Podstawy Road Asset Management”.

 

Uczestnicy warsztatów, wśród których znaleźli się między innymi pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego spotkali się w Rzeszowie, żeby poznać założenia metodyki i sprawdzić jak w praktyce wykorzystać jej możliwości i narzędzia.

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili prowadzący uczestnikom warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty przeplatały wykłady z praktycznymi ćwiczeniami zmierzającymi do stworzenia planu utrzymania dróg zgodnie z zasadami Road Asset Management. Uczestnicy wykorzystywali w tym celu wiedzę uzyskaną na wykładach i specjalnie przygotowane materiały pomocnicze.

52730

 

 

 

 

 

 

 

W taki sposób udział w warsztatach Inicjatywy Edukacyjnej INFRAMA pozwolił uczestnikom przejść krok po kroku przez proces podejmowania decyzji zgodnie z zasadami Road Asset Management, który uwzględnia między innymi:
• zarządzanie ryzykiem,
• identyfikację celów i interesariuszy,
• zastosowanie KPI (key performance indicators),
• oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Wielkie zainteresowanie wśród uczestników wywołał temat zastosowania kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów prowadzący podali konkretne przykłady KPI stosowane w drogownictwie, ponadto uczestnicy samodzielnie mogli określić niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności.

Nie mniej ważnym tematem wywołującym dyskusje stał się temat zarządzania informacją i wiedzą. Dr Heller podczas wykładu podkreślił, że wartość danych powstaje dopiero w przypadku ich stosowania w procesach decyzyjnych, gdyż dane same w sobie nie mają żadnej wartości. Ponadto uczestnicy warsztatów zastanawiali się nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie. Więcej informacji na temat warsztatów Inicjatywy edukacyjnej INFRAMA na stronie www.inframa.pl.

Portal edroga.pl był patronem medialnym wydarzenia.

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.