DSC0639 2W Ministerstwie Cyfryzacji stworzono interaktywną Mapę Inwestycji, która prezentuje projekty, programy i inwestycje realizowane po 16 listopada 2015 roku.

 

Dane przedstawiają środki wydatkowane z budżetu państwa, funduszy celowych i funduszy europejskich z wyłączeniem środków wydatkowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dzięki mapie każdy obywatel może sprawdzić, które inwestycje zrealizowano w danym regionie oraz dowiedzieć się, jaka była wysokość środków rządowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

- W Wielkopolsce zrealizowano inwestycje o łącznej wartości 12 mld zł. W skład tej kwoty wchodzi ponad 3,7 tys. inwestycji gminnych, blisko 400 powiatowych i ponad 100 wojewódzkich. To wielkie kwoty, które realnie przekładają się na poprawę życia mieszkańców naszego województwa. Warto skorzystać z mapy, znaleźć swoją gminę czy powiat i sprawdzić, na co zostały przeznaczone rządowe środki. Myślę, że wiele osób będzie pozytywnie zaskoczonych tym, ile środków trafia do jednostek samorządu terytorialnego - mówi wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

W sumie od 16 listopada 2015 roku zrealizowano 40,9 tys. inwestycji gminnych, 4,4 tys. powiatowych, 2,1 tys. wojewódzkich oraz 2,8 tys. ogólnopolskich na łączną kwotę 563 mld zł, z czego ponad 451 mld zł stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa.

Dane, które przedstawia interaktywna Mapa Inwestycji, są na bieżąco aktualizowane na podstawie raportów przesyłanych przez ministerstwa.

Mapa inwestycji dostępna jest na https://www.gov.pl/web/mapa-inwestycji

Źródło: WUW

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.