contentmap_plugin

edroga001Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej. Podczas ośmiu dyżurów konsultacyjnych zorganizowanych na Pradze-Południe i Targówku będzie można zapoznać się z proponowanym projektem drogi i porozmawiać o możliwościach dalszego dostosowywania projektu do potrzeb mieszkańców.

Zakres trwających konsultacji społecznych obejmuje kwestie skomunikowania obwodnicy z drogami już istniejącymi, przebieg chodników i tras rowerowych, lokalizację przystanków komunikacji miejskiej oraz formę zagospodarowania przestrzeni w rejonie drogi (np. zieleń, miejsca postojowe, ławki, stacje roweru miejskiego). Konsultacje potrwają do 15 grudnia 2017 r.

Projektowany odcinek obwodnicy śródmiejskiej ma długość ok. 5,2 km i przebiega pomiędzy rondem Wiatraczna a ul. Radzymińską, łącząc dwie warszawskie dzielnice: Pragę-Południe i Targówek. Obwodnica śródmiejska to droga prowadząca mostem Gdańskim, ulicami: Z. Słomińskiego, Okopową, Wawelską i Trasą Łazienkowską. Po wybudowaniu projektowanego odcinka do zamknięcia ringu pozostanie kilkusetmetrowy fragment obwodnicy pomiędzy węzłem Radzymińska a węzłem Żaba, nad którym trwają wstępne prace koncepcyjne.

Obwodnica śródmiejska od ronda Wiatraczna do ul. Radzymińskiej rozpoczyna się w rejonie skrzyżowania ul. Międzyborskiej z al. Stanów Zjednoczonych i przebiega przez rondo Wiatraczna, ul. Wiatraczną i tereny kolejowe. Po stronie Targówka ma znaleźć się w linii obecnej ul. Zabranieckiej i Naczelnikowskiej, a zakończyć węzłem z ul. Radzymińską na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Pratulińska”. Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje, że prace projektowe oraz budowa obwodnicy na tym odcinku realizowane będą w latach 2016-2021 r. Przeznaczono na nie ok. 883 mln zł.

Prezentowany w trakcie konsultacji projekt drogi przewiduje, że skrzyżowanie al. Stanów Zjednoczonych z ul. Grenadierów jest jednopoziomowe, zapewniające wszystkie relacje skrętne. Ruch lokalny poprowadzono na poziomie terenu, a jezdnie główne obwodnicy tunelem o długości 890 m pod rondem Wiatraczna. Wyjazd z tunelu przewidziano za skrzyżowaniem ul. J. Dwernickiego, Szaserów i Wiatracznej. Nad terenami kolejowymi droga przebiegać ma wiaduktem o długości około 800 m (z przystankami komunikacji miejskiej w rejonie planowanego przystanku PKP Warszawa Wiatraczna) do ul. Zabranieckiej i dalej jej śladem do ul. Księżnej Anny, gdzie powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie. Następnie jezdnie główne obwodnicy poprowadzone byłyby wiaduktem nad linią kolejową i dalej śladem ul. Zabranieckiej do skrzyżowania jednopoziomowego z Trasą Świętokrzyską. Obwodnicę w tym miejscu zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w teren objęty ochroną konserwatora zabytków znajdujący się przy ul. Siarczanej 6. Za skrzyżowaniem z Trasą Świętokrzyską obwodnica miałaby przebiegać śladem ul. Naczelnikowskiej, wzdłuż nasypu kolejowego. Zaproponowany projekt węzła z ul. Radzymińską umożliwia etapowanie prac i przedłużenie obwodnicy śródmiejskiej do ronda Żaba.

Ruch pieszy wzdłuż projektowanej drogi ma być poprowadzony obustronnymi chodnikami. Rozwiązania dla ruchu rowerowego przewidują obustronną drogę rowerową do ul. W. Chrzanowskiego, następnie poprowadzenie ruchu rowerowego po wschodniej stronie wiaduktu nad terenami kolejowymi i dalej po tej samej stronie nowo projektowaną drogą do ul. Birżańskiej i Radzymińskiej.

Źródło: UM Warszawa

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.