24136Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wydała decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla obwodnicy Stalowej Woli i Niska o długości 15,3 km. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że możliwe jest niezwłoczne przekazanie wykonawcy placu budowy. Zakończenie budowy planowane jest na marzec 2021 roku.

 

Inwestycję w systemie "projektuj i buduj" realizuje konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Construccion S.A. (partner). Wartość kontraktu to prawie 200 mln zł.

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Na etapie prac projektowych zgłoszony został wniosek władz samorządowych dotyczący wykonania dodatkowego połączenia obwodnicy z drogą powiatową nr 1024R. Oddział, wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, zmienił przyjęte w koncepcji programowej rozwiązania, polecając wykonawcy zaprojektowanie dodatkowego węzła w celu połączeniu ulicy Czarnieckiego z nowo projektowaną drogą obwodową. Ostatecznie, w ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, z Hutą Stalowa Wola, z Niskiem oraz z DK19.

241332413424135

 

 

 

 

 

Znaczenie inwestycji w regionie
Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia, ponieważ prowadzi ruch pojazdów m.in. do przejść granicznych w Korczowej i Medyce.

Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów powyżej 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni więc komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość dróg, wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast, a przede wszystkim wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miast i poprawi bezpieczeństwo ruchu.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.