02 120 maja 2019 br. w Zabierzowie ogłoszony został przetarg na projekt obwodnicy Zabierzowa wraz z uzyskaniem zgody na budowę inwestycji. Oferty można składać do 24 czerwca. Wykonawca będzie miał 17 miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie decyzji ZRID. Ten sam wykonawca będzie pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji.

 

01 3Budowa obwodnicy obejmie swym zasięgiem miejscowości, przez które przebiega droga krajowa nr 79: część miejscowości Modlniczka (gmina Wielka Wieś), Zabierzów, Kochanów i część miejscowości Niegoszowice (gmina Zabierzów).

Inwestycja obejmuje swym zakresem budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na DK 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,2 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze oraz 3 skrzyżowań.

Na odcinku I, dwujezdniowym powstaną:
- w Zabierzowie – węzeł z jazdą na wprost w poziomie 1 oraz ze skrzyżowaniem w postaci średniego ronda dwupasowego w poziomie 0,
- w Bolechowicach – skrzyżowanie w postaci średniego ronda 2 pasowego.

Wybudowany zostanie także dwukomorowy tunel z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, pod starodrożem drogi krajowej nr 79, o długości 370 m, a także 13 obiektów mostowych. 5 obiektów planowane jest na odcinku I oraz łącznik nad potokiem Wedonka. Na odcinku II zaplanowano 6 obiektów oraz łącznicę do starodroża DK79. Na odcinku II, jednojezdniowym rondo turbinowe powstanie w Rudawie.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.