pen21 grudnia minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycyjny dla drogi ekspresowej S52, tj. Północnej Obwodnicy Krakowa. Jednocześnie krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wysłał ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na projekt i realizację tej inwestycji.

 

- Północna Obwodnica Krakowa to prawdziwy oddech dla tego miasta. Ogłoszenie przetargu na projekt i budowę kończy sukcesem wieloletnie starania parlamentarzystów i samorządowców. To świetna wiadomość dla każdego, kto porusza się samochodem po Krakowie, ale też dla każdego, kto przez Kraków przejeżdża w ruchu tranzytowym - powiedział minister A. Adamczyk.

Ogłoszenie o przetargu zostanie w najbliższych dniach opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a następnie na stronie internetowej GDDKiA. Wykonawcy będą mieli ponad 40 dni na składanie ofert.

Północna Obwodnica Krakowa w maju 2016 roku została wpisana na listę dróg krajowych jako droga ekspresowa S52. 9 stycznia 2017 r. zawarto umowę na opracowanie koncepcji programowej dla tej inwestycji.

S52 połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) i przejmie ruch tranzytowy oraz część ruchu miejskiego przechodzącego drogą krajową nr 79. Obwodnica wyeliminuje też konieczność wjazdu do miasta dla podróżujących od północy w kierunku Katowic i Tarnowa. Według prognoz na nowym odcinku już w 2025 roku ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.

Długość dwujezdniowego odcinka wynosi ok. 12,3 km, z czego ok. 1,6 km będzie przebiegała w 3 tunelach. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. W ramach inwestycji zaplanowano budowę 4 węzłów: Modlnica, Zielonki, Węgrzce i Batowice. Powstanie też 27 obiektów mostowych i ok. 20 km dróg dojazdowych. Według planów Północna Obwodnicy Krakowa S52 powstanie do końca 2023 roku.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.