budowa 06Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 będzie liczyć 28,5 kilometra. GDDKiA ogłosiła już przetarg na tę inwestycję.

Odcinek podzielony został na dwa zadania:
– od węzła Łódź Lublinek do węzła Łódź Teofilów (z węzłem) 12,2 km,
– od węzła Łódź Teofilów do DK 91 w Słowiku (oraz włączenie do węzła Emilia) 16,3 km.

Zakres umowy obejmie między innymi: budowę dwujezdniowej trasy o nawierzchni bitumicznej wraz z konieczną infrastrukturą, w tym 7 węzłów drogowych, budowę kilkudziesięciu wiaduktów i mostów, przebudowę odcinków dróg istniejących, przecinanych przez nową trasę, likwidację licznych kolizji z instalacjami (gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi itp.). Ponadto, projekt przewiduje powstanie licznych urządzeń ochrony środowiska.

Budowa tego odcinka pozwoli „domknąć” autostradowy „ring” wokół aglomeracji łódzkiej, co poprawi warunki życia mieszkańców Łodzi, Pabianic, Zgierza, Konstantynowa Łódzkiego i Aleksandrowa Łódzkiego, a także skróci czas przejazdu przez centrum kraju, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo podróżowania.

***

Zachodnia obwodnica Łodzi początkowo znalazła się na liście rezerwowej Programu Budowy Dróg Krajowych. Jednak w połowie lipca br. rząd zmienił zdanie i ogłosił, że GDDKiA ma ogłosić przetarg, a budowa powinna rozpocząć się w przyszłym roku.

Źródło: GDDKiA O/Łódź

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.