contentmap_plugin

IMG 4234Konsorcjum firm ERBEDIM i PRDM Piotrków Trybunalski będzie wykonawcą rozbudowy przejścia prze Pabianice, w ciągu DW 485. Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na blisko 27 mln zł. Inwestycja realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" ma być gotowa do końca sierpnia 2020 roku.

 

Długość odcinka, obejmującego ulice Kilińskiego i Jutrzkowicka, to 2,3 km. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia ZRID (do końca kwietnia 2019 r.), wykonawca przystąpi do robót. Inwestycja ma być zakończona do września 2020 roku.

- Wystarczy chwilę postać, by zobaczyć, jak duży ruch jest na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki - mówił Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. - Samochody, by wyjechać z ulicy Moniuszki, czekają po kilka minut. To dlatego, by zwiększyć bezpieczeństwo i komfort kierowców, zdecydowaliśmy o budowie w tym miejscu ronda. Dodatkowo, wzdłuż ul. Kilińskiego będą zatoki autobusowe i ścieżka rowerowa.

Zakres rzeczowy:
- rozbiórka i budowa nawierzchni jezdni,
- przebudowa i rozbudowa skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki),
- rozbiórka i budowa zjazdów,
- budowa zatok autobusowych,
- rozbiórka i budowa chodników,
- rozbiórka i budowa przepustów,
- rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy drogowego),
- budowa oświetlenia drogowego,
- przebudowa kolidujących sieci infrastruktury,
- rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę,
- budowa zatok postojowych,
- budowa ścieżki rowerowej.

- To kolejny etap rozbudowy drogi nr 485, który będziemy realizować - dodała Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu województwa łódzkiego. - Wcześniej podpisaliśmy umowę na modernizację odcinka od węzła na trasie S8 do Dłutowa, również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W sumie inwestycją objęte zostało ponad 10 km drogi nr 485 za blisko 69 mln zł.

Inwestycja planowana jest do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Źródło: ZDW w Łodzi

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.