contentmap_plugin

budowa 03Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych budowy trasy ekspresowej S17 Garwolin – Kurów. Pieniądze na inwestycję pochodzą w większości z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Jej wartość to 2,28 mld zł, a dofinansowanie unijne – prawie 1,2 mld zł.

 

– Projekt jest już realizowany. Budowa odcinka zakończy się w 2019 roku – powiedział wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Droga ekspresowa S17 połączy południe Europy z polskimi portami – dodał wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz.

Najważniejszą częścią projektu jest budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów o długości prawie 59 km oraz drogi ekspresowej S12 o długości prawie 12 km. Budowany odcinek S17 połączy Garwolin z istniejącym fragmentem ekspresówki kończącym się na węźle Kurów Zachód. Z kolei odcinek S12 zapewni połączenie tego węzła z przeprawą na Wiśle w Puławach.

– Mamy w POIiŚ około 45 mld zł na inwestycje w najważniejsze drogi w kraju, głównie ekspresowe. Mniej więcej połowa tych środków jest już zagospodarowana. Fundusze przeznaczyliśmy na 36 inwestycji – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Docelowo ze środków POIiŚ dofinansowana zostanie budowa około 2 tys. km autostrad, dróg ekspresowych i krajowych.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.