contentmap_plugin

edroga128GDDKiA w Krakowie wybrała wykonawcę odcinka tunelowego S7 od Naprawy do Skomielnej Białej. Będzie to włoska firma Astaldi z Rzymu.

W przetargu oferty złożyło w sumie 6 firm, z czego połowa z Włoch. Najniższą cenę około 968,8 mln zł zaproponowała firma Astaldi, a najwyższą Metrostav a.s. z Czech ponad 1,7 mld zł. Wszystkie firmy zadeklarowały, że wykonają inwestycję w 54 miesiące. W okres realizacji wliczone są miesiące zimowe. Przed podpisaniem umowy, wykonawcy uczestniczący w przetargu mają czas na odwołania, a dokumentacja musi jeszcze przejść kontrolę uprzednią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

W ramach inwestycji ma być wybudowany odcinek tunelowy drogi klasy S długości ok. 3 km, w tym z dwukomorowym tunelem o długości ok. 2,06 km, z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wybudowanie tunelu dwukomorowego oznacza w praktyce budowę dwóch równoległych do siebie obiektów podziemnych o długości 2,06 km w trudnych warunkach geologicznych i hydrologicznych fliszu karpackiego. Ponadto do wykonania są m.in.: wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności nasypów i skarp, zabezpieczenia skarp głębokich wykopów oraz przebudowa i budowa dróg dojazdowych do obsługi terenu przyległego.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.