contentmap_plugin

budowa 02Za 2,5 mld zł zostanie wybudowana Południowa Obwodnica Warszawy - 18,5-km odcinek drogi ekspresowej S2 od węzła Puławska do węzła Lubelska. Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Astaldi, Gϋlermak i Warbud. Planowany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2019 roku.

Oferty na zaprojektowanie i budowę wszystkich trzech odcinków złożyło 18 firm i konsorcjów. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację  zadania łącznie 4,3 mld zł. Najniższe ze złożonych propozycji opiewały łącznie na ok. 2,5 mld zł, a najwyższe łącznie na ok. 4,4 mld zł.

Aż 10 złożonych ofert było weryfikowanych pod kątem rażąco niskiej ceny (4 na zadanie A, 4 na zadanie B i 2 na zadanie C). Weryfikowane były m.in. zaproponowana technologia, umowy z podwykonawcami, umowy na dostawę materiałów budowlanych czy dostępny sprzęt.

***

Południowa Obwodnica Warszawy została podzielona na 3 odcinki realizacyjne:
- odcinek A, długości ok. 4,6 km od w. Puławska do w. Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem. W przetargu złożonych zostało 10 ofert o wartości od 1,2 mld zł do 2,4 mld zł.
- odcinek B, długości ok. 6,45 km od w. Przyczółkowa do w. Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę. Do realizacji zgłosiło się pięciu wykonawców, których oferty opiewały na kwoty od 757,64 mln zł do 1,24 mld zł.
- odcinek C, długości ok. 7,45 km od w. Wał Miedzeszyński do w. Lubelska z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Zadanie chciało zrealizować trzech wykonawców, którzy zaproponowali ceny od ok. 561,7 mln zł do ok. 714,8 mln zł.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.