budowa 0521 września ponownie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź, które wyceniły koszt zadania na ok. 1,43 mld zł.

 

5 lipca 2018 r. jako najlepszą komisja przetargowa wskazała ofertę złożoną na projekt i budowę S52 Północnej Obwodnicy Krakowa przez konsorcjum chińsko-polskie: STECOL CORPORATION z Chin oraz Polbud-Pomorze Sp.z o.o. z Polski. Od tego wyboru skutecznie odwołały się firmy BUDIMEX i STRABAG do KIO. Zgodnie z wyrokiem KIO Oddział GDDKiA w Krakowie powtórnie ocenił oferty i 21 września 2018 r. jako najkorzystniejszą wskazał ofertę konsorcjum Gulermak - Mosty Łódź.

Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, natomiast przy projektowaniu okresy zimowe będą wliczane.

W ramach inwestycji do wykonania jest:
- zaprojektowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S52 długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą,
- uzyskanie wymaganych prawem wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym niezbędnych zmian wydanych wcześniej decyzji administracyjnych;
- wybudowanie drogi ekspresowej jw. wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą;
- opracowanie dokumentacji powykonawczej;
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej.

Długość dwujezdniowego odcinka od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice wynosi 12,3 km. Każda jezdnia będzie miała po 3 pasy ruchu. Zaplanowano budowę 4 węzłów, 3 tuneli, 27 obiektów mostowych, 4 km murów oporowych, 20 km dróg zbiorczych dojazdowych.

Węzły:
– Modlnica – dobudowa 4 łącznic,
- Zielonki - węzeł zespolony, z dwoma rondami, na skrzyżowaniu z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską (projekt ZDW),
- Węgrzce – w miejscu skrzyżowania z DK 7 i Al. 29 listopada,
- Batowice – w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową 1256 K.

3 tunele:
- pod rzeką Prądnik (870 m),
- pod wzgórzem w Batowicach (653 m),
- pod wzgórzem „Syberia” na terenie Krakowa (98 m).

Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,) usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na nowym odcinku już w roku 2025 ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.

Źródło: GDDKiA O/Kraków

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.