długaPo przebudowie będzie zielona i zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Mowa o ulicy Długiej, której przebudowa rozpocznie się niebawem. Drogowcy wyłonili wykonawcę prac. Jest nią toruńska firma BUD-WEST, która wykona inwestycję za niespełna 3,5 mln zł.

 

W ramach zadania „Przebudowa ul. Długiej w Toruniu” planuje się budowę ulicy Długiej na odcinku od ul. Szosa Chełmińska w stronę ul. św. Józefa. Zgodnie z wnioskami mieszańców, zgłoszonymi w czasie konsultacji społecznych, skrzyżowanie z ul. Hurynowicz będzie skrzyżowaniem wyniesionym. Na ulicy, po jej przebudowie, zostanie wprowadzone również ograniczenie prędkością do 30 km/h. W ramach inwestycji powstaną także obustronne chodniki, dodatkowo po stronie północnej droga rowerowa. Nie zabraknie również miejsc postojowych i parkingów na ponad 70 aut.

Projekt zakłada również przebudowę ul. Hurynowicz na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z ul. Długą (nawierzchnia z kostki betonowej i obustronny chodnik o długości ok. 80 m).

Przebudowana zostanie również ul. Hurynowicz od ul. Długiej w kierunku północnym (długość ok. 50 m, nawierzchnia asfaltowa, obustronny chodnik). Zagospodarowany zostanie także teren przed budynkiem ul. Św. Józefa 60-64.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana także kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie drogowe.

Ważnym elementem zgłaszanym podczas konsultacji z mieszkańcami było uwzględnienie w projekcie zieleni. Dlatego zaprojektowano nasadzenia ponad 50 drzew oraz ponad 4 tysiące krzewów liściastych i ponad trzy tysiące bylin.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.