katOsiem firm zgłosiło chęć realizacji przebudowy skrzyżowania DK81/DK86 – etap 1 w Katowicach.


Osiem firm przesłało swoje oferty na rozbudowę i przebudowę dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73 Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km, stanowiących dojazd do autostrady A4:


1. BANIMEX Sp z o.o. – 233.082.351,95 zł
2. Moto-Engil Central Europe S.A. – 264.132.423, 45 zł
3. PORR S.A. – 309.334.178,99 zł
4. Budimex S.A. – 257.704.194,49 zł
5. STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – 294.562.138,52 zł
6. EUROVIA POLSKA S.A. – 282.809.551,79 zł
7. NDI S.A. – 247.381.551,79 zł
8. IDS-Bud S.A. – 277.980.000 zł


Obecnie trwa analiza złożonych ofert i kosztorysów, która ze względu na zakres zamówienia może trwać nawet do kilku miesięcy. Zgodnie z przetargiem w wyborze wykonawcy pod uwagę brana jest w 60% - cena oraz w 40% - doświadczenie. Po wyłonieniu wykonawcy będzie miał on 22 miesiące na realizację inwestycji. Przypomnijmy, że miasto Katowice otrzymało dofinansowane na poziomie 85% wartości inwestycji przebudowy DK 81 etap 1 i etap 4 o łącznej kwocie blisko 450 mln zł (etap 1 – 338,3 mln, etap 4 – 111,5 mln zł). Wspomniane inwestycje zostaną dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, IV osi priorytetowej – Infrastruktura drogowa dla miast (Działania 4.2 - Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego). W przypadku etapu 4 trwają obecnie procedury przetargowe.
- Te inwestycje o wartości ponad pół miliarda złotych są ważnym krokiem w udoskonalaniu transportu w regionie. Ich realizacja znacząco podniesie komfort życia mieszkańców Katowic i regionu, niesie ze sobą szereg korzyści i ułatwień. Chcemy osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, oddzielimy ruch wewnętrzny od tranzytowego, a po drugie upłynnimy ruch w dwóch wąskich gardłach komunikacyjnych Katowic, z których jedno jest zlokalizowane na skrzyżowaniu autostrady A4 i DK 86 – a więc węźle o największym natężeniu ruchu samochodowego w Polsce. Płynny ruch pojazdów jest bardziej przyjazny środowisku, bo pozwala ograniczyć emisję spalin oraz hałas, a także pozwala zaoszczędzić czas kierowców. Realizacja dwóch projektów zwiększa także dostępność komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców Katowic i regionu, ale też obszarów położonych przy dalszych odcinkach dróg DK81 i DK86. O zyskach mówimy więc zarówno w perspektywie ekonomicznej, jak i społecznej. W kontekście powstania metropolii śląskiej mówimy także o czynniku mocno podnoszącym konkurencyjność całego naszego regionu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.


Inwestycje te wpisują się w systemowe myślenie o zrównoważonym transporcie w Katowicach – który musi oznaczać udogodnienia dla transportu indywidualnego, ale także komunikacji publicznej. Ruszyła już budowa węzła przesiadkowego w Ligocie, a na trzy kolejne trwają procedury przetargowe. Łącznie zaplanowano osiem takich inwestycji. Ponadto trwają prace nad połączeniem tramwajowym dla południa Katowic oraz stale rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa.

kat1 1
kat2 1kat3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: 

Wydział Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.