dworcowa20 czerwca został ogłoszony przetarg na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu ulicy Dworcowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa strefy śródmiejskiej - obszar ul. Dworcowej i Tylnej Mariackiej”.

- Chodzi o zagospodarowanie przestrzeni w ciągu ulicy Dworcowej, w formie placu, na odcinku od skrzyżowania ulic: św. Jana, Dworcowej i Kochanowskiego do skrzyżowania ulic: Mielęckiego, Dworcowej, Mariackiej, wraz ze skrzyżowaniami. To kolejny element metamorfozy Katowic. Jestem przekonany, że podobnie jak Strefa Kultury, czy Rynek, także ten teren po remoncie będzie zachwycał mieszkańców i turystów – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Nowy deptak miejski, podobnie jak to było w przypadku ul. Mariackiej, ma przywrócić kolejną część miasta dla pieszych i wpisywać się w naszą politykę odciążania centrum miasta z ruchu samochodowego. Ulica Dworcowa po przebudowie będzie wyłączona z publicznego ruchu samochodowego – dodaje prezydent.

W zeszłym roku odbyły się warsztaty na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej na zagospodarowanie placu przed starym dworcem kolejowym i urządzenie ul. Tylnej Mariackiej w Katowicach. Zwycięskie opracowanie stworzyła firma AIR Jurkowscy – Architekci Sp. z o.o. w ramach warsztatów studialno-projektowych, a także w oparciu o wskazania członków komisji oceniającej warsztaty.

- Dokumentację projektową wykonawca powinien wykonać w oparciu o zeszłoroczną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną  z uwzględnieniem uwag komisji oceniającej warsztaty – mówi Adam Kochański, naczelnik Wydziału Inwestycji.

W zakres dokumentacji projektowej wejdą m.in.:
• plac dworcowy w formie atrakcyjnej przestrzeni publicznej powiązanej z otaczającymi obszarami pieszych przestrzeni ulic starej części Śródmieścia, z uwzględnieniem likwidacji istniejącej toalety w ciągu ul. Dworcowej,
• mała architektura i zieleń urządzona,
• system monitoringu wizyjnego.

Ponadto dokumentacja powinno uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych, a także być powiązana funkcjonalnie z rozwiązaniami technicznymi dla planowanego węzła przesiadkowego „Św. Jana” oraz przebudową ul. Tylniej Mariackiej.

Termin składania ofert w przetargu mija 30 czerwca br. Natomiast do 9 miesięcy od daty zawarcia umowy z wykonawca będzie on zobowiązany do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz do złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. Następnie niezwłocznie zostanie ogłoszony przetarg na prace budowlane.

Źródło: UM Katowice

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.