Komisja Europejska podjęła decyzję o udostępnieniu pierwszej transzy 12 mld euro na inwestycje na transeuropejskiej sieci transportowej. Środki zostaną przekazane na dziewięć kluczowych projektów podstawowej sieci korytarzy i pomoże w osiąganiu celów polityki transportowej, takich jak wspieranie interoperacyjności, intermodalności i innowacyjności. To działania niezbędne dla stworzenia odpowiednich połączeń między wschodem i zachodem Europy.

 

Siim Kallas - wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za transport, powiedział, że jest przekonany o tym, że to wsparcie finansowe przyniesie oczekiwane korzyści i poprawę połączeń transportowych, a inwestycje zostaną szybko zauważone przez inwestorów, użytkowników i obywateli.

W ramach programu „Łącząc Europę” (CEF), z którego finansowane są projekty infrastrukturalne w sektorach transportu, telekomunikacji i energetyki, w latach 2014-2020 aż 26 mld euro zostanie wydanych na infrastrukturę transportową, z czego 11,3 mld euro będzie przeznaczone na projekty w państwach członkowskich, które kwalifikują się do finansowania z Funduszu Spójności. 

Komisja przyjęła pierwsze programy robocze (wieloletni, obejmujący większe i dłużej trwające projekty, o łącznej wartości około 11 mld euro oraz roczny, na 2014 rok, o wartości około miliarda euro). Priorytety określone w tych programach to:

- inwestycje na przejściach granicznych pomiędzy państwami członkowskimi oraz usunięcie głównych tzw. „wąskich gardeł”, w szczególności dotyczące dziewięciu korytarzy sieci bazowej TEN-T;

- promowanie interoperacyjności, pokonanie barier technologicznych między państwami, przede wszystkim w sektorze kolejowym;

- wzmocnienie multimodalności w celu ułatwienia transportu pasażerskiego i towarowego, wraz z integracją z miejskimi węzłami transportowymi;

- popieranie innowacyjnych rozwiązań w zależności od przyszłych trendów technologicznych (obejmujących również niezbędną komunikację między infrastrukturą i pojazdami, sprzętem i oprogramowaniem);

- silny nacisk na prawodawstwo i politykę transportową UE, zwłaszcza w sektorze kolejowym i morskim, stosowanie „czystej” energii w transporcie, mobilność miejską oraz bezpieczeństwo i aplikacje telematyczne dla wszystkich rodzajów transportu;

- otwarcie możliwości finansowania dla pozostałych krajów, w szczególności w przypadku dużych projektów transgranicznych.

Zaproszenia do składania wniosków na podstawie tych programów roboczych zostaną opublikowane do 1 września 2014 roku.

IH

Źródło: Europa.eu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.