Komisja Europejska wybrała 106 projektów w ramach programu Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), które uzyskają dofinansowanie z puli 320 mln euro przeznaczonych na poprawę infrastruktury w Europie. W ramach zaproszenia do składania wniosków wyłoniono 52 projekty w programie wieloletnim 2013 oraz 54 projekty w programie rocznym 2013. Środki są przeznaczone na ukończenie sieci TEN-T, a także na opracowania nowych metod ograniczania śladu węglowego w sektorze transportu.

 

- Bardzo cieszy mnie fakt, że ponad 100 nowych projektów będzie mogło wystartować dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach programu TEN-T 2013. Te kluczowe projekty razem z europejskim wsparciem przyczynią się do powstania kompletnej sieci transportowej, co pozwoli na płynną mobilność dóbr i osób po całej Unii Europejskiej - ocenia Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport

Wieloletni Program 2013 przewiduje 230 milionów euro dofinansowania do 52 projektów, w ramach których sfinansowane zostaną najważniejsze priorytety sieci Ten-T, w szczególności pięć obszarów:

- zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) – 6 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 9,39 mln euro;

- europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) – 10 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie o wysokości 37,63 mln euro;

- inteligentne systemy transportowe (ITS) – 6 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 52,81 mln euro;

- autostrady morskie (MoS) – 15 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 78,10 mln euro;

- projekty priorytetowe (PPs) – 15 wybranych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości 52,07 mln euro.

Natomiast roczny program Transeuropejskiej Sieci Transportowej 2013 dofinansuje podobną liczbę projektów (w sumie 54), obejmując różne rodzaje transportu, jednocześnie skupiając się na jego dekarbonizacji. Dwa priorytetowe obszary otrzymają dofinansowanie w wysokości 90,7 mln euro:

- priorytet nr 1 – badania obejmujące przyspieszenie/ułatwienie realizacji projektów TEN-T – 27 wybranych projektów otrzyma fundusze w wysokości 27,03 mln euro;

- priorytet nr 2 – środki przeznaczone na promowanie innowacji i nowych technologii w infrastrukturze transportowej, które przyczynią się do dekarbonizacji lub redukcji zewnętrznych kosztów ogółem – 27 projektów otrzyma 63,66 mln euro dofinansowania.

Projekty będą nadzorowane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) we współpracy z beneficjentami projektów we wszystkich krajach członkowskich i pod zwierzchnictwem Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. Te ostatnie decyzje o wyborze projektów TEN-T torują drogę pierwszemu zaproszeniu do składania wniosków w ramach instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF), które będzie wystosowane we wrześniu 2014 roku.

 

Źródło: KE/Przedstawicielstwo KE w Polsce 

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.