edroga128Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla trzech projektów: budowy S7 w Małopolsce oraz tramwajów w Toruniu i Wrocławiu. To już 52 pozytywne decyzje o finansowaniu inwestycji ze środków POIiŚ.

 

17 km S7 na odcinku Lubień - Rabka

Jedna z trzech wydanych decyzji dotyczy projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Rabka. Wartość całkowita projektu to ponad 2,4 mld zł, z czego pula środków europejskich przyznana na jego dofinansowanie to ponad 1,3 mld zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi składającej się z trzech odcinków:
- odcinek I - Lubień – Naprawa o długości 7,6 km,
- odcinek II – Naprawa – Skomielna Biała o długości 3 km, z czego ponad 2 km w dwukomorowym tunelu,
- odcinek III – Skomielna Biała – Rabka Zdrój o długości 5,2 km oraz DK 47 na odcinku Rabka-Zdrój – Chabówka o długości 900 m.

Odcinek około 17 km nowej drogi, w tym niemal 16 km drogi ekspresowej, będzie wyposażony w liczne obiekty inżynierskie i infrastrukturę towarzyszącą. Na odcinku I powstaną m.in. dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP): Krzeczów i Lubień, 10 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty) i 6 małych mostków na potoku Krzywańskim.

Odcinek II to przede wszystkim dwukomorowy tunel z awaryjnymi przejściami między komorami, dwoma portalami oraz pełną infrastrukturą i wyposażeniem technicznym. Wykonawca odcinka do drążenia tunelu i wykonania obudowy wstępnej stosuje innowacyjną metodę A.DE.CO.-RS. Jest to tzw. metoda kontrolowanej deformacji, która pozwala na drążenie tunelu w całym przekroju jednocześnie nawet w trudnych warunkach gruntowych.

Na odcinku III przewidziano m.in. dwa węzły drogowe: Skomielna Biała i Zabornia, Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej, 17 obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady), w tym najdłuższy liczący prawie 1 km oraz 4 mostki na ciekach przy węźle Skomielna. Droga ekspresowa zakończy się węzłem Zabornia w Rabce Zdroju, do którego dobudowany zostanie jeszcze dwujezdniowy fragment drogi krajowej nr 47 do Chabówki, gdzie będzie włączony do istniejącej już dwujezdniowej DK 47 Chabówka – Rdzawka.

Oddanie inwestycji do użytku kierowców przewidywane jest na koniec 2020 roku.

Kolejne dwie wydane przez Komisję Europejską decyzje dotyczą projektów miejskich. Jeden z nich prowadzony jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Wrocławiu i dotyczy modernizacji floty taboru tramwajowego we Wrocławiu pod względem polepszenia efektywności energetycznej oraz zapewnienia dostępności dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się – Etap IA. Inwestycja warta ponad 310,5 mln zł otrzyma dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 159 mln zł.

Tramwaje dla Wrocławia

Wrocławski projekt będzie realizowany do 2019 roku. W ramach inwestycji zaplanowany jest zakup 56 nowoczesnych, fabrycznie nowych, wieloczłonowych, częściowo niskopodłogowych, jednokierunkowych tramwajów wraz z dodatkowym wyposażeniem obsługowym - m.in. specjalistycznym sprzętem do diagnostyki i napraw. 4 tramwaje będą przystosowane do szkolenia kandydatów na motorniczych.

Celem projektu jest rozwój atrakcyjnej i niskoemisyjnej komunikacji tramwajowej we Wrocławiu, a przede wszystkim zwiększenie komfortu podróżowania, poprawa dostępności komunikacji tramwajowej dla osób o ograniczonej sprawności poruszania się oraz polepszenie efektywności energetycznej komunikacji tramwajowej.

Nowa linia tramwajowa w Toruniu

Trzecia decyzja Komisji Europejskiej dotyczy projektu poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II. Inwestycja, którą realizuje Gmina Miasta Toruń jest warta ponad 400 mln zł. Dofinansowanie unijne wyniesie w tym przypadku 195,6 mln zł. Projekt obejmuje budowę i modernizację 10 km sieci tramwajowej (w tym budowę nowej linii do osiedla Jar), a także zakup nowego taboru tramwajowego (5 szt.) i autobusowego (20 szt., w tym 6 autobusów elektrycznych).

Przedsięwzięcie, które zakończy się w 2023 roku, ma bardzo ważny cel - usprawnienie miejskiej komunikacji zbiorowej i w efekcie zwiększenie udziału korzystających z niej osób.

Źródło: MIR

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.