contentmap_plugin

moneyKE ostatecznie potwierdziła udzielnie wsparcia w wysokości niespełna 297 mln zł na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35.

 

Planowana obwodnica, której całkowity koszt budowy wyniesie prawie 400 mln złotych, rozpocznie swój bieg w okolicach skrzyżowania ulic Szczawieńskiej, Długiej oraz Gen. Józefa Łączyńskiego, a zakończy u zbiegu ulic Mikołaja Reja i Armii Krajowej. Ponad 5-kilometrowa obwodnica, będzie drogą dwujezdniową, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, co znacząco wpłynie na poprawę warunków ruchu i bezpieczeństwa użytkowników.

W tym celu wybudowane zostaną m.in. obiekty inżynierskie:
- estakada nad potokiem Szczawnik oraz skrzyżowaniem ul. Prymasa St. Wyszyńskiego i Topolowej,
- wiadukt nad ul. Żeromskiego,
- wiadukt nad linią kolejową LK274 oraz łącznikiem LR1.

Zbudowane zostaną również dwa przejścia dla pieszych – kładka w rejonie ul. Kurpiowskiej oraz przejście podziemne w rejonie ul. Żeromskiego. Powstała infrastruktura będzie posiadała status drogi krajowej (straci ją obecna DK 35 na odcinku miejskim) oraz uzyska nośność 115 kN/oś.

Inwestycja, ze względu na swoje położenie na granicy gmin Wałbrzych oraz Szczawno-Zdrój, realizowana będzie przy ścisłej współpracy miasta Wałbrzych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Realizacja projektu pozytywie wpłynie na życie mieszkańców Wałbrzycha i okolic poprzez:
- odciążenie centrum Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju od ruchu pojazdów, w tym szczególnie pojazdów ciężarowych,
- zmniejszenie hałasu oraz emisji spalin w okolicach aktualnego przebiegu drogi,
- odciążenie układu komunikacyjnego Wałbrzycha w relacji północ-południe,
- oszczędność czasu podróży oraz usprawnienie polaczeń komunikacyjnych z obiektami użyteczności publicznej.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

Źródło: CUPT

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.