Droga ekspresowa S7 połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem. Trasa o długości ponad 720 km przebiega przez województwa: pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, świętokrzyskie i małopolskie.

W województwie pomorskim kierowcy mogą korzystać z 18-kilometrowej południowej obwodnicy Gdańska w ciągu S7. Ale trwają też przygotowania do budowy dwóch kolejnych odcinków: od końca obwodnicy Gdańska do Nowego Dworu Gdańskiego (20 km) oraz z Nowego Dworu do istniejącej obwodnicy Elbląga (19 km). Pod koniec 2014 roku wojewoda pomorski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla pierwszego z nich. W dalszym ciągu trwa procedura wydawania ZRID-u dla drugiego odcinka między Nowym Dworem Gdańskim a Kazimierzowem pod Elblągiem. Prace mają ruszyć na wiosnę, a zakończyć się w 2018 roku.

W województwie warmińsko-mazurskim S7 ma aż 82 km w dwóch odcinkach: Elbląg – Miłomłyn (50 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km).  Budowany jest 9,2-km odcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (do połowy 2017 roku). Trzy kolejne są na etapie przetargu: Ostróda Północ – Ostróda Południe (9,7 km), Ostróda Południe – Olsztynek (20 km) oraz Nidzica – granica województwa (20,7 km).

Mazowsze budowę zdecydowanie większej części S7 ma jeszcze przed sobą. Do tej pory oddano łącznie około 50 km między Grójcem a Jedlińskiem, wraz z obwodnicami Grójca i Białobrzegów. Obecnie budowany jest 22-kilometrowy fragment Radom – granica województwa (prawdopodobnie oddany będzie w połowie 2017 roku), a przetarg ogłoszono dla sąsiedniego odcinka, prawie 25-kilometrowej obwodnicy Radomia. Na etapie przygotowania są: Warszawa-Grójec (29 km), Czosnów-Warszawa (23 km), Płońsk-Czosnów (35 km) oraz Płońsk-granica województwa (71,3 km).

W województwie świętokrzyskim ponad połowa „siódemki” (około 50 km) ma już pełne parametry trasy ekspresowej.Budowane są lub wkrótce będą jeszcze trzy odcinki: fragmenty trasy od Skarżyska-Kamiennej do granicy z województwem mazowieckim (7,6 km), od Chęcin do Jędrzejowa (21,5 km) oraz od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (20 km). Umowa na pierwszy z nich zostanie podpisana w pierwszym kwartale br. Natomiast pozostałe dwa (Chęciny – Jędrzejów oraz Jędrzejów - granica z województwem małopolskim) są już budowane i powinny zostać oddane do końca 2017 roku.  

W Małopolsce sytuacja wygląda niestety gorzej. Nie dość, że kierowcy korzystają jedynie z dwóch krótkich fragmentów tej drogi: Myślenice – Lubień (16,2 km) oraz między węzłami Rybitwy-Bieżanów na obwodnicy Krakowa (2,7 km), to część między Krakowem i Myślenicami nie jest nawet w przygotowaniu. Dla pocieszenia, już na etapie realizacji jest 4,5-kilometrowy odcinek węzeł Rybitwy – Igołomska (budowa potrwa do połowy 2017 roku), a dla prawie 17-km odcinka Lubień – Rabka-Zdrój z końcem grudnia 2014 roku została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację (ZRID). Około 57-km odcinek węzeł Igołomska – granica województwa świętokrzyskiego jest w przygotowaniu.

Dlaczego realizacja drogi S7 w Małopolsce przebiega z takimi oporami? Nawet projekt Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zakłada, że  w sytuacji zrealizowania zadań ujętych na podstawowej i rezerwowej liście (to wariant bardzo optymistyczny) sieć dróg krajowych będzie obejmować pełne ciągi komunikacyjne: A1, A2, A4, A8, A18, S2, S3, S5, S6, S8, S17, S22, S51, S61, S69 oraz S7… bez odcinka Kraków – Myślenice. W podobnej sytuacji jest tylko S19, której budowa ma ograniczyć się do odcinka Lublin-Rzeszów.

- Potrzeby i możliwości finansowe muszą być zbilansowane na obszarze całego kraju – wyjaśnia Iwona Mikrut-Purchla, rzeczniczka GDDKiA w Krakowie. - Najpotrzebniejsze inwestycje wprowadzane są do Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek drogi krajowej nr 7 od Krakowa do Myślenic jest drogą dwujezdniową i jego przystosowanie do parametrów drogi ekspresowej nie jest najpilniejsze do realizacji w Małopolsce. Dlatego nie projektujemy aktualnie drogi ekspresowej na tym odcinku.

Jak poinformowała rzeczniczka, 19 grudnia 2014 r. ogłoszone zostały trzy przetargi ograniczone, dwustopniowe na S7 od Lubnia do Rabki. GDDKiA przewiduje, że umowa z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą zostanie podpisana w pierwszym kwartale 2016 roku.

- Zakładając, że jeżeli odcinek S7 Kraków – granica województwa świętokrzyskiego znajdzie się w ostatecznie zaakceptowanym przez Radę Ministrów Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na najbliższe lata, to roboty na tym odcinku mogą ruszyć w drugiej połowie 2018 roku. Przewidywany okres budowy wynosi od 22 do 25 miesięcy, bez wliczania okresów zimowych – dodaje Iwona Mikrut-Purchla.

Obecnie budowane odcinki S7 będą oddawane w latach 2017-18. Te, które są na etapie przetargów lub prac projektowych, nie mają jeszcze wyznaczonych konkretnych terminów, ale można śmiało założyć, że w tej dekadzie kierowcy nie przejadą całej trasy ekspresowej S7 z Gdańska do Rabki.

województwo / etap prac ODDANE W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU
POMORSKIE południowa obwodnica Gdańska   obwodnica Gdańska - obwodnica Elbląga
WARMIŃSKO-MAZURSKIE Elbląg - Miłomłyn, Olsztynek - Nidzica Miłomłyn - Ostróda Północ Ostróda Północ  - Olsztynek, Nidzica - granica województwa
MAZOWIECKIE Grójec - Jedlińsk Radom - granica województwa obwodnica Radomia, granica województwa  - Grójec
ŚWIĘTOKRZYSKIE obwodnica Jędrzejowa, Skarżysko Kamienna - Chęciny Jędrzejów - granica województwa, Chęciny - Jędrzejów Skarżysko-Kamienna - granica województwa
MAŁOPOLSKIE Myślenice - Lubień, węzeł Rybitwy - węzeł Bieżanów węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska Lubień - Rabka Zdrój, węzeł Igołomska - granica województwa

 

Ilona Hałucha

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.