edroga808Podlascy samorządowcy wzywają do rozpoczęcia budowy drogi S19 na terenie województwa i przyspieszenia budowy obwodnic miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 19. Polski Kongres Drogowy popiera te postulaty i organizuje w dniach 23-25 września w Supraślu Wschodnie Forum Drogowe, którego głównym tematem będzie perspektywa budowy szlaku Via Carpathia.

Samorządowcy postulują, by trasa nr 19 od granicy państwa w Kuźnicy do Białegostoku została niezwłocznie włączona do listy zadań priorytetowych. Ponadto, powstać powinny obwodnice Kuźnicy, Sokółki oraz miejscowości Geniusze, Straż i Buksztel.

Według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ostateczny wykaz dróg, które będą budowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, zostanie opublikowany we wrześniu. W jego pierwotnej wersji, poddanej w styczniu br. konsultacjom społecznym na liście zadań podstawowych umieszczona była budowa drogi S19 jedynie na odcinku z Lublina do Rzeszowa.

Polski Kongres Drogowy już w ramach tych konsultacji zgłaszał konieczność kontynuacji projektu Via Carpathia (S19) poprzez conajmniej umieszczenie odcinka Lublin-Lubartów na liście podstawowej i Lubartów-Białystok na liście rezerwowej. Argumentował wtedy, że taka decyzja
potwierdzałaby wolę realizacji zobowiązań dotyczących budowy szlaku "Via Carpathia" i rzeczywistej poprawy dostępności komunikacyjnej regionów Polski Wschodniej.

Źródło: PKD

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.