roboty drogoweRok 2020 w Kielcach upłynie pod znakiem kontynuacji dużych inwestycji drogowych rozpoczętych w ubiegłym roku i współfinansowanych przez Unię Europejską. Mowa o przebudowie ul. Zagnańskiej, Witosa i Szybowcowej oraz budowie przedłużenia ul. Olszewskiego.

 

Druga z wymienionych inwestycji zakończy się w tym roku. - Jest duża szansa, że przed terminem kontraktowym, który upływa w październiku, ponieważ wykonawca wyprzedza harmonogram o około 30% - informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

To jedna z ważniejszych drogowych inwestycji w stolicy świętokrzyskiego w ciągu ostatnich lat. Prace rozpoczęte jesienią 2018 roku przebiegają bardzo sprawnie. Przebudowa ulicy Olszewskiego ma nie tylko ułatwić życie okolicznym mieszkańcom i kierowcom, ale przede wszystkim zapewnić dojazd od północy do Kieleckiego Parku Technologicznego.

Projekt zakłada przedłużenie ulicy Olszewskiego w kierunku północnym, a następnie wschodnim do istniejącego skrzyżowania z ulicami Zagnańską i Witosa. W ramach przedsięwzięcia powstanie droga jednojezdniowa, a do tego obustronne chodniki, zatoki autobusowe, droga dla rowerów, oświetlenie uliczne, wodociąg i kanalizacja deszczowa. Nad linią kolejową Kielce - Warszawa powstaje wiadukt o długości 190 m. Inwestycja realizowana jest ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w ramach projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach". Wysokość dofinansowania wynosi 85 proc.

Źródło: UM Kielce

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.