edroga605To będzie ważny rok dla toruńskich kierowców. Już za chwilę mało kto będzie pamiętał o połatanym wiadukcie na Łódzkiej, o wąskiej Szosie Chełmińskiej czy zniszczonej Turystycznej. Jak co roku wiele osiedlowych uliczek zmieni swój wygląd, przybędzie miejsc do parkowania, a na ulicach pojawi się dodatkowe oświetlenie. Drogowcy zadbają o rowerzystów, będą kontynuować realizację programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

 

Szeroka i zielona Szosa Chełmińska
Szosa Chełmińska jest poszerzana na odcinku od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej (1050 m). Powstaną tu dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, z dodatkowymi pasami do skrętów. Rozbudowane zostanie skrzyżowanie Szosy Chełmińskiej z Długą, powstaną chodniki, droga rowerowa i oświetlenie. Wzdłuż zmodernizowanej drogi nasadzone zostaną drzewa i krzewy. Na jezdniach zostanie zastosowana tzw. cicha nawierzchnia. Dodatkowo, w rejonie przedszkola, stanie ekran dźwiękochłonny. Ulica ma być gotowa do końca maja 2018 roku. Inwestycja kosztuje ponad 16 mln zł i jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z rondem i nowym wiaduktem
Ulica Łódzka jest przebudowywana na odcinku od ul. Lipnowskiej do Zdrojowej. Wcześniej wykonany był fragment od ul. Andersa do Lipnowskiej. Prace zakończą się w październiku tego roku. Jak będzie wyglądała Łódzka po przebudowie? Na odcinku od ul. Lipnowskiej do Włocławskiej powstanie układ dwujezdniowy i 3-wlotowe rondo, a od Włocławskiej do ul. Zdrojowej będzie przebudowana istniejąca jezdnia. W ramach inwestycji powstanie taż infrastruktura dla rowerzystów i pieszych oraz wiadukt nad torami kolejowymi linii Kutno-Piła. Przebudowa ulicy Łódzkiej kosztuje 16,8 mln zł. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po zakończonej budowie ulicy Łódzkiej planowana jest rozbudowa ulicy Włocławskiej od Łódzkiej do Solankowej.

Bezpieczna i szersza Turystyczna
Pod koniec tego roku zakończą się prace na ul. Turystycznej. Obejmą one przebudowę ulicy, w tym poszerzenie jezdni do szerokości 7 metrów, budowę chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz drogi rowerowej i modernizację ośmiu skrzyżowań z ulicami osiedlowymi. Poprawi to bezpieczeństwo i czytelność układu drogowego z ul. ks. Paluszyńskiego, Krajoznawczą, Dożynkową, Światowida, Kogucią, Gościnną, Na Przełaj i Zakole. Ponadto przebudowane zostaną zatoki autobusowe i pętla, a także powstaną nowe odcinki kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej. Ulica zyska też nowe oświetlenie i zieleń. Przebudowa jest kontynuacją prac zrealizowanych w latach 2011-2012. Wówczas nowy wygląd zyskał odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej. Wartość robót budowlanych wynosi niemal 7,3 mln zł, w tym 1,3 mln to koszt przebudowy skrzyżowania ulicy Ligi Polskiej z Turystyczną. Realizacja inwestycji jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Czytelnie z rondem turbinowym
W minionym roku została podpisana umowa na przebudowę ruchliwego i kolizyjnego skrzyżowanie na placu bpa Chrapka. Do końca marca 2019 roku powstanie tu nowoczesne rondo turbinowe o wzmocnionej jezdni, nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie. Przebudowane zostanie także torowisko tramwajowe. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu w tym rejonie. Inwestycja kosztuje ponad 20 mln zł i jest realizowana przy udziale środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dalej Długą
W tym roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy Długiej. Ulica zyska swoją kontynuację na odcinku od Szosy Chełmińskiej do ul. Św. Józefa. Powstanie tam nowa jezdnia o jednym pasie ruchu w każdą stronę, obustronne chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe. Przy okazji przebudowane zostaną dwa odcinki ul. Hurynowicz.

Dla inwestorów i mieszkańców
Kontynuowana będzie rozbudowa dróg na osiedlu Jar, a także - w ramach rewitalizacji terenów przemysłowych – w rejonie dawnej Elany. W tym roku II etap ul. Płaskiej. Przewiduje się również kontynuację prac projektowych dla kolejnych odcinków dróg. W tym roku miasto zajmie się uzbrojeniem terenów inwestycyjnych „Grębocin Nad Strugą”. Prace te będą realizowane etapami i mają na celu podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych.

Drogi lokalne, rowerowe i miejsca do parkowania
Oprócz strategicznych arterii miasto będzie nadal budowało i modernizowało drogi osiedlowe. Za 14,2 mln zł powstanie 25 dróg lokalnych, o łącznej długości prawie 7 km. Ponadto planuje się przebudowę ulicy Chrzanowskiego, Ukośnej i Ceramicznej. Będzie to realizowane w porozumieniu z zewnętrznym inwestorem. Powstanie także 881 nowych miejsc parkingowych i 1,6 km chodników. Przybędzie dróg rowerowych, wytyczanych przy okazji kolejnych inwestycji i remontów drogowych, a także jako osobne zadania (tu 3,6 km dróg za 3,1 mln zł). Droga rowerowa zostanie zbudowana m.in. w ciągu Szosy Bydgoskiej na odcinku od ul. Starotoruńskiej do granicy miasta, wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku od ul. Towarowej do ul. Polnej, przez skrzyżowanie ulic: Konstytucji 3 Maja/Olimpijskiej a także: od ul. Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego. Z myślą o pieszych i rowerzystach ciągi pieszo-rowerowe zbudowane zostaną m.in. od ul. Sobieskiego do ul. Pułaskiego, od ul. Zdrojowej do ul. Familijnej, wzdłuż ul. Włocławskiej do ul. Perłowej oraz od parku do skrzyżowania ul. Polna-Morycińskiego. Planowane są nowe parkingi i stojaki dla rowerów. Jeśli chodzi o oświetlenie uliczne, przewidziano ustawienie około 60 nowych lamp, niezależnie od tych które staną w ramach remontów i inwestycji.

Parkuj i jedź
W tym roku rozpocznie się budowa systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego. Ich budowa planowana jest w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych, ul. Olimpijska - ok. 140 miejsc, ul. Dziewulskiego - ok.1 10 miejsc parkingowych, ul. Turystyczna - ok. 46 miejsc parkingowych. Łączna liczba miejsc parkingowych: 446, w tym 19 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem unijnym.

Bezpieczny pieszy i rowerzysta
W tym roku będzie kontynuowana realizacja programu poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. W ubiegłym roku postawiono na poprawę bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych, szpitalach i przychodniach oraz w ciągu drogi krajowej nr 91. W tym roku programem zostaną objęte drogi krajowe nr 15 i 80, drogie wojewódzkie oraz powiatowe i gminne. W ramach podejmowanych działań montowane będą kocie oczka, aktywne znaki. Doświetlane będą przejścia dla pieszych. Kontynuowane będzie malowanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W wytypowanych miejscach pojawią się piktogramy informujące o pieszych i zamontowane zostaną sygnalizacje świetlne.

Ze starych na nowe
W wielu miejscach Torunia będą wykonywane remonty kapitalne dróg. W sumie na ten cel miasto przeznaczy ponad 9 mln zł. Nowy wygląd zyskają zdegradowane fragmenty ulic: Hallera (od ul. Jasnej do ul. Idzikowskiego), Kościuszki (skrzyżowanie z ul. Batorego wraz z wydłużeniem lewoskrętu w kierunku Szpitala Miejskiego), Ligi Polskiej (od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka), Kasprowicza (od ul. Fałata do ul. Łukasiewicza), Kołłątaja (od ul. Podgórnej do Trasy Średnicowej), Lelewela (od ul. Legionów do ul. Kołłątaja), Zaszpitalnej (od ul. Jęczmiennej do ul. Międzymurze), Prądzyńskiego (od ul. Studziennej do ul. Sobieskiego), Gazowej (nawierzchnia jezdni wraz z chodnikami od ul. Traktorowej do ul. Inżynierskiej), Słowackiego (nawierzchnia jezdni od ul. Konopnickiej do ul. Lindego).
Od projektu do realizacji.

Kontynuowane będą też prace nad dokumentacją projektową dla kolejnych strategicznych inwestycji drogowych, planowanych w najbliższych latach, m.in.: przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi, budowy III etapu Trasy Średnicowej Północnej - od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej, nowego przebiegu Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do Grudziądzkiej.

Źródło: MZD w Toruniu

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.