contentmap_plugin

miki3Smukła, z lekko pochylonym pylonem i efektownie podświetlona. Tak wkrótce będzie się prezentować kładka nad przesmykiem łączącym Jeziora Mikołajskie i Tałty w Mikołajkach.

Obecna kładka wymaga pilnego remontu. 40-letnia stara konstrukcja zagrażała jednostkom, które pod nią przepływały. Ostatecznie samorząd zdecydował się na budowę praktycznie od podstaw nowej kładki, która pełni też rolę doskonałego punktu widokowego na dwa jeziora. Koncepcję kładki w głosowaniu wybrali mieszkańcy.

Prace będą polegać w pierwszej kolejności na rozbiórce istniejącej konstrukcji podwieszonej o pomoście stalowo-betonowym. Rozebrany zostanie też filar starego mostu drogowego, który funkcjonował w tym miejscu jeszcze przed wojną. Prace obejmują również oczyszczenie dna jeziora Mikołajskiego w bezpośredniej strefie pod konstrukcją kładki.

Następnie zmodernizowane zostaną przyczółki oraz filar. Nowy przyczółek od strony ul. Kasztanowej zostanie wyposażony w przejście tunelowe, które pozwoli zachować ciągłość ruchu pieszego wzdłuż nabrzeża.

Kolejnym krokiem będzie budowa nowej stalowej konstrukcji podwieszanej. Prace obejmują też wykonanie nowych schodów na dojściach do kładki wraz z wbudowaniem platform windowych, umożliwiających swobodny dostęp osób niepełnosprawnych. Na koniec kładka zostanie też efektownie podświetlona z wykorzystaniem światła typu LED.

Inwestycja ma być jedną z pierwszych inwestycji na Warmii i Mazurach finansowanych z nowej perspektywy unijnej. Jej koszt to 6,1 mln zł. Prace rozpoczną się w styczniu i potrwają pół roku. Wykonawcą będzie firma Gotowski.

Źródło: Gotowski

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.