contentmap_plugin

JB20160825 004Wcześniej niż zakładano, udało się zakończyć główne prace konstrukcyjne związane z remontem i przebudową kładki dla pieszych nad jarem w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Sopocie. 25 sierpnia kładka została udostępniona pieszym.

Do wykonania zostały drobne prace kosmetyczne na terenie inwestycji oraz jego uporządkowanie. Jednak z uwagi na prośby mieszkańców, którzy licznie korzystają z tej trasy, udało się wcześniej ją otworzyć dla pieszych i spacerowiczów.

JB20160825 00324 maja br. nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych związanych z remontem i przebudową kładki dla pieszych nad jarem w ciągu ulicy Obrońców Westerplatte w Sopocie.  

Roboty polegały na wymianie przęsła oraz skrajnych podpór stalowych. Podpora środkowa została usunięta. Konstrukcję nośną stanowi stalowa, trójprzęsłowa, dwudźwigarowa belka ciągła. Przęsła kładki dla pieszych wykonano jako dwudźwigarowe w rozstawie 1,5 m. Lokalizacja podpór skrajnych pozostała bez zmian. Istniejące przyczółki zostały przemurowane z uwagi na ich zły stan techniczny oraz dostosowane do nowych łożysk kładki. W ramach inwestycji wykonano nowe filary stalowe o geometrii i kształcie zgodnym z istniejącymi. Według projektu przewiduje się wykonanie podświetlenia kładki na dwa sposoby: oświetlenie zlokalizowane w poręczy barierki i oświetlenie dodatkowe, zamontowane w pylonach, doświetlające pomost kładki. Tym samym miejsce to stanie się bardziej klimatyczne i sprzyjać będzie wieczornym spacerom.

Wykonawcą robót była firma Saferoad Kabex Sp. z o.o.a, z wartość robót wyniosła 0,5 mln zł. Termin realizacji umowy wyznaczono do końca września br.

Źródło: UM Sopot

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.