contentmap_plugin

edroga001W Gutkowie, Łupstychu oraz na terenie gmin sąsiadujących z Olsztynem powstaną nowe ulice. Połączenie drogowego układu stolicy regionu z południową obwodnicą miasta to jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata. Już podpisano umowę na wykonanie ulicy Towarowej, która przebiegnie do węzła Wschód. Teraz czas na kolejną inwestycję.

21 października w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisana została umowa na realizację szeregu ulic na styku gmin Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd. To spełnienie wielu postulatów mieszkających przy ulicach Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej i Perkoza. Inwestycja dotyczy też połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z węzłem Olsztyn Zachód w ciągu krajowej 16.

- To działanie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i rozwiązanie wielu problemów nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale i sąsiednich gmin - mówił marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin.

Infrastruktura drogowa w tym rejonie to najczęściej trakty gruntowe albo wzmacniane. Poza nadającą się do przebudowy ul. Perkoza, pozostałe powstaną od nowa.

Prace będą dotyczyć łącznie niemal 7,5 km dróg. Przy okazji wybudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowane zostaną podziemne sieci, a także urządzona zieleń.

- Dzięki tej inwestycji zyskamy doskonałą obsługę połączenia do obwodnicy - zaznaczał prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Poza tym nasze gminy będą teraz o wiele lepiej skomunikowane. To niezwykle istotne dla okolicznych mieszkańców. Nie można też zapomnieć o tym, że dzięki nowym traktom lepszy dojazd do tej części miasta będą mieć służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Całe zadanie ma kosztować prawie 38 mln złotych. 85-procentowe, unijne dofinansowanie to nieco ponad 29,7 mln złotych.

Źródło: UM Olsztyn

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.