S19 Ploski Chlebczyn DSU 01Jest decyzja środowiskowa na kolejny, najdłuższy fragment S19 na Podlasiu, czyli 68-kilometrowy odcinek Ploski – Chlebczyn. 29 stycznia br. podpisał ją Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, akceptując wariant preferowany przez GDDKiA. To otwiera drogę do planowanych na ten rok przetargów na projekt i budowę poszczególnych odcinków Via Carpatii w województwie podlaskim i mazowieckim.

 

W I półroczu 2020 roku GDDKiA planuje ogłosić postępowania przetargowe na prawie 50 kilometrów drogi ekspresowej S19 w okolicach Białegostoku: Dobrzyniewo - Białystok Zachód, Krynice - Dobrzyniewo, Białystok Zachód - Księżyno, Księżyno - Białystok Południe (dodatkowo z ponad 13 km odc. DK65 Kudrycze - Kuriany - Grabówka), Białystok Południe - Ploski.

W II półroczu 2020 roku ogłoszone mają być postępowania dla południowych odcinków realizacyjnych S19 o łącznej długości 68 km: Ploski - Haćki, Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, (dodatkowo z 6 km odc. DK66 w Bielsku Podlaskim), Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, Boćki - Osmola, Osmola - Leszczka, Leszczka - Chlebczyn (ok 4 km w woj. mazowieckim).

Do końca roku powinien zostać ogłoszony przetarg na 17-kilometrowy odcinek Kuźnica - Sokółka Północ.

Z Białegostoku na południe
Zgodnie z wydaną 29 stycznia br. decyzją środowiskową, odcinek Ploski - Chlebczyn powiązany jest z sąsiednim odcinkiem Białystok Zachód - Ploski 3 kilometry na południe od Narwi. Następnie S19 kieruje się na południe, od zachodu omija Bielsk Podlaski i Siemiatycze, a kończy się w województwie mazowieckim, kilka kilometrów na południe od rzeki Bug, którą przekracza obok miejscowości Turna Mała. Decyzja środowiskowa obejmuje także budowę odcinka drogi krajowej nr 66, co umożliwi przełożenie drogi krajowej nr 66 z centrum Bielska Podlaskiego na południowe obrzeża miasta.

Aktualnie cztery odcinki drogi ekspresowej S19 na Podlasiu mają decyzje środowiskowe:
- Dobrzyniewo - Białystok Zachód (d. Choroszcz), ostateczna od 2016 roku,
- Krynice - Dobrzyniewo, ostateczna od 2016 roku,
- Białystok Zachód - Ploski (nad Narwią), wydana 14 sierpnia 2019 (odwołania trafiły do GDOŚ)
- Ploski - Chlebczyn (rzeka Bug) - od 29 stycznia 2020.

Natomiast jeśli chodzi o fragment S19 między Białymstokiem a Kuźnicą Białostocką, to na odcinek Kuźnica - Sokółka wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został złożony 7 czerwca ubiegłego roku i obecnie jest rozpatrywany.

Na kolejną część S19 - od Sokółki przez Czarną Białostocką - Wasilków - Sochonie aż do Dobrzyniewa przygotowywany jest wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla wariantu biegnącego w przybliżeniu po istniejącym szlaku drogi krajowej nr 19.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.