edroga808GDDKiA podpisała kolejną umowę na budowę drogi ekspresowej S3 na terenie Dolnego Śląska. Tym samym prawie 80 km tej trasy o wartości ponad 2,5 mld zł, łączącej województwo lubuskie z autostradą A4, będzie w realizacji.

Prawie 22-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S3 od węzła Lubin Południe do węzła z autostradą A4 wybuduje konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman S.A. Wartość umowy wynosi prawie 786 mln zł. Co istotne, dolnośląski odcinek S3 połączy autostrady A4 i A2.

S3 dolonoslaskieNa wysokości miejscowości Szymanowice powstanie nowe połączenie drogi ekspresowej S3 z autostradą A4. Bezkolizyjny węzeł Legnica II będzie zajmował około 90 ha terenu. W ramach budowy węzła powstaną 3 wiadukty uwzględniające docelowy przekrój autostrady A4 po jej rozbudowie tj. dobudowę 3 pasa ruchu, pasa awaryjnego i jezdni zbierająco–rozprowadzających.

Oddanie do ruchu całego ponad 80-km odcinka drogi ekspresowej S3 od Nowej Soli do Legnicy planowane jest w drugiej połowie 2018 roku.

Trasa będzie budowana w podziale na pięć odcinków:
- 16,4 km od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła),
- 16,9 km d węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów,
- 14,4 km od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ,
- 11,3 km od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe,
- 22,6 km od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4, z węzłem).

***

Pod koniec stycznia br. umowę podpisano już na odcinek węzeł Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe. Kontrakt, o wartości prawie 261 mln zł, podpisano z firmą Mota Engil Central Europe. Odcinek będzie wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny i będzie przebiegał po zachodniej stronie Lubina, stanowiąc jednocześnie obwodnicę tego miasta. Zostaną także wybudowane dwa węzły drogowe: Lubin Zachód i Lubin Południe, 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt (pod drogą) oraz elementy ochrony środowiska m.in. ogrodzenia, przepusty, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe.

Źródło: GDDKiA O/Wrocław

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.