IMG 0492W Gdańsku konsekwentnie realizowany jest Program Modernizacji Chodników. W jego ramach na początku tygodnia podpisano umowy na przebudowę kolejnych odcinków miejskich chodników.

 

Orunia – św. Wojciech – Lipce z nowymi chodnikami
Pierwsze zadanie dotyczy chodnika po zachodniej stronie ul. Żuławskiej, od skrzyżowania z ul. z ul. Przyjemną do ulicy Smętnej. Remont przewidziano na odcinku liczącym ok. 270 metrów. W ramach tego samego przetargu zaplanowano budowę chodnika przy ul. Przybrzeżnej, od kładki nad kanałem do przejazdu kolejowego. Fragment ten liczy niemal 950 metrów. Wykonawcą obu inwestycji jest BPH JUMAR Sp. z o.o. Sp. k. Ich koszt to ponad 952 tys. złotych. Prace zostaną zrealizowane ok. 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

W tym roku podpisano już także umowy na realizację chodnikowych zadań w innych częściach Gdańska. Na ul. Polanki, od ul. Stary Rynek Oliwski do ul. Derdowskiego przewidziano przebudowę chodników po obu stronach drogi. Koszt to niemal 1,5 mln złotych. Na ul. Wita Stwosza za ponad 1 mln wyremontowane zostaną ciągi piesze na odcinku od Obrońców Westerplatte do Orkana.

Obecnie trwa przebudowa chodników na ul. Poznańskiej, która połączona jest z budową sieci wodociągowych. Prowadzone są także prace przy remoncie odcinków na ul. Orkana i ul. Łukasiewicza. Na początku roku zakończyliśmy także prace na ul. Sobótki i Sienkiewicza we Wrzeszczu.

W 2018 roku na poprawę stanu chodników wydano niemal 16 mln zł
W ramach Gdańskiego Programu Chodnikowego w 2018 roku zrealizowano modernizację chodników 19 ulic. Łączna długości zmodernizowanych chodników wynosi ok. 6,1 km, natomiast długość zmodernizowanych w ramach programu jezdni - to ok. 1,5km. Koszt realizacji programu w 2018 opiewał na kwotę 15,93 mln zł. Chodniki wyremontowano m.in. na ul. Subisława, Czajkowskiego, Cieszyńskiego czy Obrońców Wybrzeża.

Gdański program chodnikowy jest realizowany od 2014 roku. W 2017 roku w Gdańsku wyremontowano chodniki o łącznej długości 10 km. W tym czasie wymieniono nawierzchnię m.in. na Wajdeloty i Białej we Wrzeszczu czy na ul. Wilków Morskich w Nowym Porcie. W 2016 roku modernizację przeszły ciągi piesze o długości 13,5 km. Rok wcześniej przeprowadzono remonty chodników na łącznym odcinku 17,5 km. W 2014 roku przebudowano ok. 22 km płyt chodnikowych.

Źródło: UM Gdańsk

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.