IMG 0492Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 16 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 99 mln zł. Zadania te będą realizowane w siedmiu województwach. Są to zarówno prace przygotowawcze do budowy dróg ekspresowych (S7, S16), jak i zadania związane z rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych, dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Zadania, dla których zatwierdzono programy inwestycyjne

Województwo zachodniopomorskie:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 26 na odcinku Golenice – Myślibórz w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 – Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - w ramach zadania zostanie wybudowany ciąg pieszo–rowerowy o długości 2670 m po lewej stronie drogi oraz 1688 m po prawej stronie drogi. Realizacja robót: 2018 r.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu DK nr 23 na odcinku Suchlica – Sarbinowo oraz w miejscowości Cychry w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 1701 m, zatoka autobusowa w Suchlicy oraz wyspa spowalniająca na wjeździe do Cychr. Realizacja robót: 2018 r.

Województwo warmińsko–mazurskie:
1. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) etap I proces przygotowawczy (aneks) - celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania, płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie aktualizacji STEŚ z elementami koncepcji programowej, materiałów do decyzji środowiskowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj. Inwestycja obejmie też badania geologiczne i archeologiczne. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2020 r.
2. Rozbudowa DK nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny - w ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 53 o długości 5,4 km m.in. poprzez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, korektę szerokości jezdni do 7 m, przebudowę skrzyżowań, kolizji, przebudowę systemu odwodnienia drogi, przebudowę istniejących przepustów, budowę kanału technologicznego, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych i ciągu pieszo–rowerowego oraz wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, urządzeń BRD i oświetlenia drogowego. Realizacja robót: lata 2018-2019.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. warmińsko-mazurskim na DK nr 51 na odc. Łojdy - Markiny oraz na DK nr 57 na odc. Wozławki - Troszkowo ramach PBDK – PLMN (aneks) - zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie 6 zatok autobusowych i chodników z peronami zatok. Realizacja robót: lata 2017-2018.
4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 16 w m. Grzegorze i Prawdziska, DK nr 58 w m. Kaliszki i DK nr 57 w m. Ciemna Wola i Lutry w ramach PBDK – PLMN (aneks) - zakres rzeczowy zadania obejmuje: budowę chodników o łącznej długości ok. 1,2 km, budowę 10 zatok autobusowych, wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych w m. Grzegorze oraz Kaliszki. Realizacja robót: lata 2017-2018.

Województwo podlaskie:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim na DK nr 16 w miejscowości Jeziorki w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe oraz chodniki stanowiące dojście do zatok po prawej i lewej stronie drogi (od km 327,000 do km 327,450). Realizacja robót: 2018 r.

Województwo mazowieckie:
1. Budowa drogi S7 Płońsk - Warszawa etap I proces przygotowawczy (aneks) - celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Zakres prac przygotowawczych obejmuje opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu w systemie projektuj i buduj, a także wykonanie badań i opracowań geologicznych oraz badań archeologicznych. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest w 2019 r.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK nr 7 w miejscowości Pamiątka - w ramach zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna. Realizacja robót: 2017 r.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 19 w miejscowości Mszanna w ramach PBDK – PLMN - w ramach zadania powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku o długości 381 m. Realizacja robót: 2017 r.
4.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK nr 92 w miejscowościach Lisice, Paprotnia, Seroki Wieś - w ramach zadania powstaną 3 odcinki chodnika o długości 264 m. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo lubelskie:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK nr 74 w miejscowości Horyszów w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 250 m łączący istniejący ciąg pieszy ze szkołą. Realizacja robót: 2017 r.
2. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK nr 74 w miejscowości Płoskie w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie lewoskręt do drogi powiatowej nr 3248L, przebudowane zostaną dwie zatoki autobusowe wraz z dojściami oraz powstanie przejście dla pieszych oznakowane znakiem aktywnym. Realizacja robót: 2017 r.
3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubelskim na DK nr 76 w miejscowości Kol. Jamielnik w ramach PBDK – PLMN (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 527 m. Realizacja robót: 2017 r.

Województwo małopolskie:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK nr 7 w miejscowości Libertów (aneks) - w ramach zadania powstanie podziemne przejście dla pieszych oraz chodnik (dojście od przejścia). Ponadto przebudowana zostanie sieć uzbrojenia terenu wraz z kanalizacją deszczową. W ramach prac projektowych wybrano wariant budowy podziemnego przejścia dla pieszych zamiast kładki. Realizacja robót: lata 2018 - 2019.

Województwo podkarpackie:
1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 9 w miejscowości Kolbuszowa Górna (aneks) - w ramach zadania powstanie chodnik o długości 2,59 km i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki brukowej. Realizacja robót: 2017 r.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.