mapaS19Cztery kolejne odcinki drogi ekspresowej S19 zostały skierowane do prac przygotowawczych. Droga ekspresowa S19 stanowi podstawową oś szlaku Via Carpatia na terenie Polski.

Odcinki S19 kierowane do realizacji to fragmenty trasy między Lublinem a Lubartowem, odcinek od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do Lubartowa (węzeł Lubartów Północ), odcinek granica województwa podlaskiego – Łosice – granica województwa lubelskiego oraz Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz wraz z odcinkiem DK nr 65 Sochonie – Dobrzyniewo.

- Via Carpatia to szlak pobudzający gospodarkę Europy Wschodniej, od Bałtyku po Morze Egejskie. Naszym celem jest wpisanie całego przebiegu tej trasy do sieci bazowej TEN-T i uzyskanie wsparcia finansowego dla wszystkich, którzy będą realizowali tę inwestycję - powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Zatwierdzenie Programów inwestycji dla 4 kolejnych fragmentów S19 oznacza, że zapewnione zostaje finansowanie prowadzenia prac przygotowawczych dla tych odcinków.

W ramach procesu przygotowawczego zrealizowane zostaną m.in.:
- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowych,
- uzyskanie decyzji środowiskowych,
- wykonanie badań i opracowań geologicznych,
- opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargów w systemie Projektuj i Buduj,
- wykonanie archeologicznych badań sondażowych.

Już ukończono pierwsze odcinki S19 pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, kolejne dwa będą oddane w tym roku. Trwają postępowania przetargowe na realizację całego pozostałego odcinka pomiędzy Lublinem a Rzeszowem, tak by do 2021 ten ciąg został ukończony.

***
Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego w pierwotnej koncepcji kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. Przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Potencjał szlaku via Carpatia może być wykorzystany w wielu relacjach transportowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE, również w relacji z Bałkanami. Przewidziana jest budowa odgałęzień szlaku w kierunku na Ukrainę i Białoruś, ale także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.

Trasa Via Carpatia pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega. Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz innych gałęzi transportu.

Źródło: MIB

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.